Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Anna Niemczyk

Anna Niemczyk

Dr inż. Anna Niemczyk

Stanowisko: Adiunkt
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 160
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: anna.niemczyk@ien.com.pl

 

 


Działalność badawczo-rozwojowa

 • materiały elektrodowe i elektrolitowe dla ogniw SOC – synteza oraz charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych
 • preparatyka ogniw SOC i testy ich właściwości elektrochemicznych w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) i w trybie wysokotemperaturowego elektrolizera (SOE)
 • materiały dla stałotlenkowych ogniw z elektrolitem protonowo-przewodzącym (PCFC)
 • membrany tlenowe

Projekty naukowe

 • Projekt SONATA (NCN) Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) (2019-2022) – post doc
 • Projekt OPUS (NCN) Nowa generacja hierarchicznie-strukturyzowanych membran ceramicznych o zwiększonym przewodnictwie jonowo-elektronowym (2016-2020) - wykonawca
 • Projekt PRELUDIUM (NCN) Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych (2017-2019) – kierownik projektu i główny wykonawca
 • Projekt SONATA BIS (NCN) Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym oraz jonów litu (2013-2018) – wykonawca
 • Projekt OPUS (NCN) Perowskity podwójne z grupy Ba1-xAxY1-yByMn2O5+δ (A: Sr, Ca; B: Sc, Pr, Sm, Gd) dla technologii magazynowania tlenu i katalizatorów trójdrożnych (2011-2014)  - wykonawca

Publikacje (wybrane):

1)      Niemczyk A., Merkle R., Maier J., Świerczek K., Defect chemistry and proton uptake of La2-xSrxNiO4±δ and La2-xBaxNiO4±δ Ruddlesden-Popper phases, Journal of Solid State Chemistry (2021)

2)      Niemczyk A., Jagielski S., Kluczowski R., Li K., Świerczek K., Zheng K., Naumovich Y. Kupecki J., Efficient and Economically Favorable Co-Free Air Electrodes for Solid Oxide Cells, ECS Transactions 103 (2021) 1497

3)      Niemczyk A., Stępień A., Cichy K., Gędziorowski B., Zhang Z., Zheng K., Zhao H., Świerczek K., Modification of Ruddlesden-Popper-type Nd2-xNi0.75Cu0.2M0.05O4±δ by the Nd-site cationic deficiency and doping with Sc, Ga or In: Crystal structure, oxygen content, transport properties and oxygen permeability, Journal of Solid State Chemistry 296 (2021) 121982

4)      Niemczyk A., Zheng K., Cichy K., Berent K., Küster K., Starke U., Poudel B., B. Dabrowski, K. Świerczek, High Cu content LaNi1-xCuxO3-δ perovskites as candidate air electrode materials for Reversible Solid Oxide Cells, International Journal of Hydrogen Energy 45 (2020) 29449

5)      B. Gędziorowski, K. Cichy, A. Niemczyk, A. Olszewska, Z. Zhang, S. Kopeć, K. Zheng,  M. Marzec, M. Gajewska, Z. Du, H. Zhao, K. Świerczek, Ruddlesden-Popper-type Nd2-xNi1-yCuyO4±δ layered oxides as candidate materials for MIEC-type ceramic membranes, Journal of the European Ceramic Society 40 (2020) 4056

6)      B. Gędziorowski, A. Niemczyk, A. Olszewska, K. Cichy, K. Świerczek, Insight into physicochemical properties of Nd2CuO4±δ and the A-site cation deficient Nd1.9CuO4±δ layered oxides, Functional Materials Letters (doi:10.1142/S1793604720510340)

7)      A. Olszewska, K. Świerczek, A. Niemczyk, Peculiar Properties of Electrochemically Oxidized SmBaCo2-xMnxO5+δ (x= 0; 0.5 and 1) A-site Ordered Perovskite, Crystals 10(3) (2020) 205

8)      A. Niemczyk, Z. Du, A. Olszewska, M. Marzec, M. Gajewska, K. Świerczek, H. Zhao, B. Poudel, B. Dabrowski, Effective oxygen reduction on A-site substituted LaCuO3-δ: toward air electrodes for SOFCs based on perovskite-type copper oxides, Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 27403

9)      S. Durán, N.Rangel, C. Silva, M.A. Macias, E.Capoen, C. Pirovano, A. Niemczyk, L. Suescun, P. Roussel, G.H. Gauthier, Study of La4BaCu5-xMnxO13+δ materials as potential electrode for symmetrical-SOFC, Solid State Ionics 341 (2019) 115031

10)   A. Niemczyk, A. Olszewska, Z. Du, Z. Zhang, K. Świerczek, H. Zhao, Assessment of layered La2−x(Sr,Ba)xCuO4−δ oxides as potential cathode materials for SOFCs, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 15492

11)   Z. Du, Z. Zhang, A. Niemczyk, A. Olszewska, N. Chen, K. Świerczek, H. Zhao, Unveiling the effects of A-site substitutions on the oxygen ion migration in A2−xA′xNiO4+δ by first principles calculations, Physical Chemistry Chemical Physics 20 (2018) 21685

12)   Z. Zhang, Z. Du, A. Niemczyk, K. Li, H. Zhao, K. Świerczek, A-site nonstoichiometry and B-site doping with selected M3+ cations in La2−xCu1−y−zNiyMzO4−δ layered oxides, Solid State Ionics 317 (2018) 26

13)   S. Duran, J. Tellez, M.V. Sandoval, M.A. Macias, E. Capoen, C. Pirovano, P. Roussel, A. Niemczyk, M. Barrera Castillo, L. Mogni, L. Suescun, G.H. Gauthier, Study of La4BaCu5−xCoxO13+δ series as potential cathode materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cell, Solid State Ionics 326 (2018) 116

14)   W. Skubida, A. Niemczyk, K. Zheng, X. Liu, K. Świerczek, Crystal structure, hydration, and two-fold/single-fold diffusion kinetics in proton-conducting Ba0.9La0.1Zr0.25Sn0.25In0.5O3−a oxide, Crystal 8 (2018) 1

15)   W. Skubida, A. Niemczyk, A. Olszewska, K. Zheng, K. Świerczek, Structure and transport properties of proton-conducting BaSn0.5In0.5O2.75 and A-site substituted Ba0.9Ln0.1Sn0.5In0.5O2.8 (Ln = La, Gd) oxides, Solid State Ionics 307 (2017) 44

16)   K. Świerczek, A. Klimkowicz, A. Niemczyk, A. Olszewska, T. Rząsa, J. Molenda, A. Takasaki, Oxygen storage-related properties of substituted BaLnMn2O5+δ A-site ordered manganites, Functional Materials Letters 7(6) (2014) 1440004

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • magazyny energii
 • materiały do magazynowania tlenu
 • systemy Power-to-X