Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowy projekt Instytutu Energetyki mający na celu redukcję zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw kopalnych

2019 / 08 / 08

Instytut Energetyki rozpoczął realizację projektu pt. Innowacyjna technologia SeNeX ograniczania emisji zanieczyszczeń z kotłów rusztowych na węgiel kamienny (akronim SeNeX). Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (programy krajowe – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze - 2017).

Więcej

Artykuł z okazji Jubileuszu 65-lecia IEn w Wiadomościach Elektrotechnicznych

2019 / 07 / 31

W czerwcowym numerze czasopisma Wiadomości Elektrotechniczne został opublikowany artykuł z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Energetyki. Autorem publikacji jest dr inż. Andrzej Sławiński, zastępca dyrektora IEn ds. współpracy i rozwoju.

Więcej

Nowy projekt NCBR w Instytucie Energetyki

2019 / 07 / 31

Instytut Energetyki rozpoczyna realizację nowego projektu zatytułowanego Rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego sposobu intensyfikacji spalania paliw stałych (Modyfikator Spalania). Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, program krajowy – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze/2017. Celem projektu Modyfikator Spalania jest przygotowanie do wdrożenia elementów technologii zapewniającej zwiększenie elastyczności bloków węglowych poprzez intensyfikację spalania paliw stałych.

Więcej

Dwóch pracowników Instytutu Energetyki zostało laureatami XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa

2019 / 07 / 19

W dniu 25 czerwca w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, połączona z wręczeniem Medalu Politechniki Warszawskiej, medalu Młodego Uczonego i rozstrzygnięciem XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa. W tegorocznej edycji konkursu, dwóch pracowników Instytutu Energetyki otrzymało Nagrody Promocyjne – dr inż. Marcin Błesznowski za pracę doktorską Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych oraz dr hab. inż. Jakub Kupecki za osiągnięcie habilitacyjne i cykl publikacji pt. Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).

 

Więcej

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-14”

2019 / 07 / 16

W dniach 17-22 czerwca 2019 r. odbyła się w Kościelisku XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-14”. Uczestnicy konferencji organizowanej od roku 1997 przez Oddział Warszawski PTETiS reprezentowali najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. W konferencji wzięli udział pracownicy IEn z Laboratorium Wielkoprądowego (EWP), Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR) oraz Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi. Referaty te uzyskały pozytywne opinie i zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Więcej

Międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowania nowoczesnych materiałów ceramicznych oraz kompozytowych w Białowieży

2019 / 07 / 16

16. konferencja Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing organizowana jest cyklicznie co dwa lata. Tegoroczne spotkanie odbyło sie w dniach 5-7 lipca 2019 roku w Białowieży. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Instytytu Energetyki: z Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS), z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz z Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale.

Więcej

Nowy projekt w Instytucie Energetyki

2019 / 07 / 15

Instytut Energetyki rozpoczął realizację nowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zatytułowany: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego w Warszawie.

Więcej

Nowa publikacja pracowników IEn i Politechniki Turyńskiej dotycząca badań ogniw SOFC

2019 / 07 / 08

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy  (IF 4,229, 35 pkt MNiSW) ukazał się artykuł dotyczący ogniw SOFC wytwarzanych metodą wtrysku wysokociśnieniowego. Współautorami publikacji są Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Ryszard Kluczowski, Michał Kawalec i Mariusz Krauz z Oddziału Ceramiki CEREL.

Więcej

Jubileusz 65-lecia Instytutu Energetyki

2019 / 06 / 06

Dnia 6 czerwca 2019 miała miejsce uroczystość 65-lecia Instytutu Energetyki. W uroczystości, która odbyła się w Hali Najwyższych Napięć Instytutu w Warszawie, wzięło udział ponad 250 osób. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli instytutów badawczych, wyższych uczelni, spółek energetycznych, firm i wielu innych instytucji współpracujących z Instytutem Energetyki. Gośćmi specjalnymi byli prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Adel El Gammal, Sekretarz Generalny European Energy Research Alliance EERA z Brukseli.

Więcej