Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Raport roczny IEn 2019

2020 / 07 / 07

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2019 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2019. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2019. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Dyrektor Michał Izdebski uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2020 / 06 / 17

Michał Izdebski, Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych odbyła się 29 maja 2020 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Obrona miała miejsce w Laboratorium LINTE^2, ze zdalnym udziałem części członków komisji przewodów doktorskich oraz publiczności. Promotorem i promotorem pomocniczym byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny oraz dr inż. Robert Małkowski.

 

Więcej

Podpisanie umowy o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej

2020 / 05 / 27

28 kwietnia 2020 roku została podpisana ramowa umowa o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej.  Taka współpraca już faktycznie istnieje i dotyczy roli Oddziału Techniki Ciepnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki jako eksperta w dziedzinie akustyki podczas badania wyrobów w ramach Krajowej Oceny Technicznej. Umowę podpisali: Dyrektor IEn dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn oraz Dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło, a treść umowy zatwierdziła Rada Naukowa Instytutu Energetyki.

 

Więcej

Posiedzenie Prezydium Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2020 / 05 / 26

Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii COVID-19 planowane na dzień 28 kwietnia 2020 roku plenarne posiedzenie Rady Naukowej IEn nie mogło się odbyć. Zamiast tego posiedzenia – zgodnie z przesłanymi upoważnieniami członków Rady Naukowej – decyzje w poruszanych sprawach podejmowało Prezydium Rady Naukowej, które obradowało w formie videokonferencji w dniach 28, 29 kwietnia oraz 12 maja 2020r. . Uzgodniono, że w zaistniałej sytuacji obrady Prezydium należy traktować jako kolejne posiedzenie plenarne Rady Naukowej i dlatego w odnośnych dokumentach nadano kolejny numer posiedzenia wynikający z chronologii posiedzeń RN IEn.

Więcej

Monografia dr Stanisława Kiszło - czwarty tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2020 / 05 / 06

W kwietniu 2020 r. ukazała się monografia Stanisława Kiszło pt. Łączniki średnich napięć, konstrukcje, badania, eksploatacja. Jest to czwarty tom z serii Monografie Instytutu Energetyki. Autor jest zastępcą dyrektora Zakładu Doświadczalnego Instytutu Energetyki w Białymstoku. Monografia jest  opracowaniem z zakresu  aparatury  rozdzielczej   i  sterowniczej,   stosowanej  w  elektroenergetycznych   sieciach  średnich  napięć. Zaproponowany został nowy, rozszerzony podział łączników i napędów, w oparciu prowadzone prace w tym zakresie  i wcześniejsze opracowania.

Więcej

Monografia wydawnictwa Elsevier dotycząca urządzeń bazujących na materiałach stałotlenkowych współautorstwa pracowników IEn

2020 / 05 / 05

Nakładem wydawnictwa Elsevier – Academic Press ukazało się obszerne opracowanie dotyczące urządzeń elektrochemicznych opartych na materiałach w postaci zestalonych tlenów pt. „Solid Oxide-Based Electrochemical Devices - Advances, Smart Materials and Future Energy Applications”. Monografia obejmuje wybrane zagadnienia związane z elektrodami dla ogniw SOC, interkonektorami stosów SOC, badaniami materiałów stałotlenkowych, protonowymi przewodnikami stałotlenkowymi, elektrolizerami SOE, ogniwami SOFC oraz sensorami gazów opartych na materiałach stałotlenkowych. Współautorami monografii (Rozdział 5) jest dwóch pracowników Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki: dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn oraz mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca współspalania gazu ziemnego gazem syntezowym w piecach przemysłowych

2020 / 04 / 30

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie Energies (IF 2.707 (2018), 140 punktów MNiSW) ukazał się artykuł pt. „Thermal Effects of Natural Gas and Syngas Co-Firing System on Heat Treatment Process in the Preheating Furnace”, którego autorami są mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog, dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska (Zakład Procesów Cieplnych, CPC), prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Instytut Techniki Cieplnej PW) oraz PhD Daniela Olevano (Centro Sviluppo Materiali S.p.A., Włochy).

 

Więcej

Minister Klimatu powołał Zespół do Spraw Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

2020 / 04 / 30

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Minister klimatu Michał Kurtyka powołał, na mocy zarządzenia, Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki. Instytut Energetyki bierze udział w pracach Zespołu, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii. Do głównych zadań Zespołu należeć będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zespół pracować będzie także nad przygotowaniem rozwiązań zarówno legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych, które służyć będą realizacji tych celów.

 

Więcej

Początek realizacji projektu HYDROGIN dotyczącego budowy pierwszego polskiego układu power-to-gas z elektrolizerem SOE

2020 / 04 / 20

1 kwietnia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu HYDROGIN: Modułowa instalacja odwracalnych ogniw stałotlenkowych przewidziana do integracji z elektrownią przemysłową w celu poprawy elastyczności jej pracy i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze elektroenergetycznym. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, które tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa oraz Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Instytut Energetyki jest kluczowym wykonawcą w projekcie i jednocześnie dostawcą odwracalnych stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych.

Więcej

Projekt EUniversal realizowany w Instytucie Energetyki, Oddział Gdańsk

2020 / 04 / 15

W Oddziale Gdańsk Instytutu Energetyki rozpoczęto realizację nowego projektu w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt EUniversal jest zatytułowany: Market Enabling Interface To Unlock Flexibility Solutions For Cost-Effective Management Of Smarter Distribution Grids. Koordynatorem tego trzyipółletniego projektu jest portugalska EDP DISTRIBUICAO ENERGIA SA. Jego celem jest wdrożenie nowej koncepcji opartej na wykorzystaniu wielu źródeł energii trafiającej do wielu odbiorców, który zagwarantuje zrównoważone, bezpieczne i stabilne wytwarzanie energii. W ramach projektu powstaną usługi zarządzania elastycznością rynku, które zostaną zweryfikowane w rzeczywistych warunkach w trzech zakładach na terenie Niemiec, Polski i Portugalii.

Więcej