Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Konferencja „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce"

2019 / 10 / 24

W dniach 16 - 18 października 2019 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się kolejna, dwudziesta druga konferencja „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce". Została ona zorganizowana przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współudziale firmy Siemens. Tematyka Konferencji obejmowała pełny zakres aktualnych problemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym również takich, jak wpływ generacji rozproszonej na zabezpieczenia linii przesyłowych czy cyberbezpieczeństwo urządzeń automatyki stacyjnej. Dyrektor Instytutu Energetyki był gościem organizatorów Konferencji.

 

Więcej

Konferencja „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć"

2019 / 10 / 23

W dniach 16-17 października 2019 w Wiśle odbyła się konferencja „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć” organizowana cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, PTPiREE. W tegorocznej Konferencji udział wzięło blisko 300 uczestników, reprezentujących: Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, Operatora Systemu Przesyłowego, środowiska naukowe, projektantów oraz dostawców rozwiązań i urządzeń dla linii kablowych i napowietrznych. Wśród 25 osób wygłaszających referaty znaleźli się dwaj pracownicy IEn: Marcin Pacurkowski (DZC), Jan Szokalski (EWN).

Więcej

Nowa publikacja dotycząca poprawy osiągów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2019 / 10 / 14

W najnowszym numerze wysoko punktowanego czasopisma Journal of Energy Resources Technology (IF 2,759, 100 pkt MNiSW) ukazał się artykuł dotyczący możliwości zastosowania technik chłodniczych i kriogenicznych do poprawy osiągów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC). Badania eksperymentalne ogniw SOFC wytworzonych w Instytucie Energetyki, zorientowane na odzysk paliwa resztkowego, prowadzone były w laboratoriach Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, zaś cześć obliczeniowa pracy wykonana została w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki.

Więcej

Spotkanie General Assembly projektu VULKANO

2019 / 10 / 02

W dniach 18-19 września 2019 odbyło się kolejne spotkanie General Assembly partnerów projektu VULKANO. Gospodarzem spotkania był partner z Hiszpanii - TORRECID. Uczestnicy spotkania przedstawili zarówno rezultaty dotychczasowych działań, jak i plany na ostatnie trzy miesiące trwania projektu. Działania Instytutu Energetyki były szczegółowo omówione przez zespół wykonujący zadania w dwóch pakietach pracy.

Więcej

Nagroda dla IEn na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB

2019 / 10 / 01

W dniach 17-19 września 2019 odbyły się w Bielsku-Białej 32. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2019. Jest to największa impreza targowa z zakresu: nowoczesnych urządzeń,  aparatury i technologii  dla przemysłu energetycznego. Instytut Energetyki reprezentowały zakłady z  Jednostki  Centralnej, Oddział Gdańsk i Zakład Doświadczalny z Białegostoku. Jedną z najbardziej prestiżowych nagród konkursu targowego - Puchar Ministra Energii - otrzymał rozłącznik napowietrzny RPZ-24, zgłoszony przez Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Białymstoku.

Więcej

Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³

2019 / 09 / 16

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219679, pt.: „Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

Więcej

Raport roczny IEn 2018

2019 / 09 / 10

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2018 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2018. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2018. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Publikacja wyników badań układów Power-to-Gas z elektrolizerami SOE

2019 / 08 / 28

W wysoko punktowanym czasopiśmie Energy Conversion and Management (IF 7,181, 45 pkt MNiSW) ukazał się artykuł przedstawiający wyniki badań instalacji Power-to-Gas (P2G) bazującej na stałotlenkowym elektrolizerze (SOE). Publikacja powstała w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA (NFCRC UCI). Współautorami publikacji są Jakub Kupecki, Konrad Motyliński, Stanisław Jagielski, Michał Wierzbicki, Yevgeniy Naumovich oraz Marek Skrzypkiewicz z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Prof. Jack Brouwer z NFCRC UCI.

Więcej

Kick-off meeting projektu DC-SOFEC - Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell

2019 / 08 / 19

W dniach 16-18 lipca 2019 r. w University of Aveiro w Portugalii (UoA) miało miejsce spotkanie kick-off projektu Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell (DC-SOFEC). Otrzymał on finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 10. konkursu programu HARMONIA. W ramach projektu koordynowanego przez Instytut Energetyki, badane będą procesy zachodzące w części elektrody powietrznej stałotlenkowego elektrolizera wspomaganego paliwem stałym – DC-SOFEC (ang. Direct Carbon Solid Oxide-Fuel Assisted Electrolysis Cell).

Więcej

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki w Łodzi wyróżniony w czasie XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

2019 / 08 / 09

Dnia 14 czerwca 2019 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich miało miejsce XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji – wydarzenie organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii. W kategorii „Organizacja Innowacyjna” wyróżniony został Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki. Odpowiedni certyfikat wręczył Dyrektorowi OTC IEn Jackowi Karczewskiemu, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak.

Więcej