Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowa publikacja dotycząca badań awarii stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2019 / 05 / 06

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy  (IF 4.229, 35 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pt. Numerical analysis of an SOFC stack under loss of oxidant related fault conditions using a dynamic non-adiabatic model dotyczący badań awarii stosów ogniw SOFC, w szczególności związanych z utratą utleniacza. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) dr hab. inż. Jakub Kupecki, mgr inż. Konrad Motyliński, dr inż. Agnieszka Żurawska, mgr inż. Magdalena Kosiorek i mgr inż. Leszek Ajdys.

Więcej

Monografa Yevgeniya Naumovicha - drugi tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2019 / 04 / 27

W kwietniu 2019 ukazała się monografia pracownika Zakładu Wysokotemperaturowych Procesow Elektrochemicznych (CPE) Yevgeniya Naumovicha pt. Quantitative description of oxygen non-stoichiometry in mixed ionic and electronic conductors based on a non-ideal solution approach. Jest to drugi tom z serii Monografie Instytutu Energetyki.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badań alternatywnych materiałów elektrod ogniw SOFC

2019 / 04 / 26

W międzynarodowym czasopiśmie publikującym najważniejsze artykuły dotyczące chemii nieorganicznej Dalton Transactions wydawanym przez Royal Society of Chemistry (IF 4.099) ukazał się artykuł pt. "Non-uniform electron conduction in weakly ordered SrFe1−xMoxO3−δ", którego współautorem jest dr Yevgeniy Naumovich z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

Więcej

Dr inż. Jakub Kupecki otrzymał stopień doktora habilitowanego

2019 / 04 / 06

W dniu 26 marca 2019 Rada Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej nadała dr. inż. Jakubowi Kupeckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie energetyka.

Więcej

Wizyta przedstawiciela Federal Institute of Sao Paulo (Brazylia) w Zakładzie Wysoko temperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn

2019 / 04 / 06

Dania 15 marca 2019 gościem Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) był dr. Huyra Estevao, profesor The Federal Institute of Sao Paulo (IFSP) w Brazylii. Dr. Huyra zajmuje się wytwarzaniem i badaniami stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych o przewodności protonowej, w szczególności w zakresie spiekania warstw ogniw.

Więcej

Prezentacja wyników projektu Era-Net Bioenergy w czasie „World Sustainable Energy Days” w Austrii

2019 / 03 / 21

W dniach 27-28 lutego 2019 w Wels w Austrii w ramach World Sustainable Energy Days odbyła się międzynarodowa konferencja pt. European Pellet Conference.  W czasie sesji panelowej pt. Solutions for the combustion of challenging biomass fuels poświęconej wynikom oraz podsumowaniu realizacji projektu badawczego Era-Net Bioenergy pt. Clean and flexible use of new difficult biomass fuels in small to medium-scale combustion – BIOFLEX! dr inż Paweł Bocian (Zakład Procesów Cieplnych) wygłosił referat pt. Burner design for difficult pulverised biomass fuels.

Więcej

Zajęcia praktyczne w ramach studiów podyplomowych „Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja”

2019 / 03 / 13

W dniach 8-10 marca 2019 w laboratoriach Pionu Elektrycznego IEn w Warszawie odbywały się zajęcia praktyczne w ramach semestru letniego studiów podyplomowych „Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja” organizowanych wspólnie przez Instytut Energetyki i Politechnikę Warszawską.

Więcej

Nowe możliwości wykorzystania rejestratorów wyposażonych w odbiornik GPS

2019 / 03 / 10

W ubiegłorocznym październikowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych ukazał się artykuł pt. Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych, którego autorem jest mgr inż. Jacek Barański, pracownik Laboratorium Automatyki Zabezpieczeń.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2019 / 03 / 05

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Energy Research (IF 3.009, 40 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pt. “Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether”, którego współautorami są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Czwarte Polsko-Japońskie Seminarium Czystych Technologii Węglowych

2019 / 03 / 02

W dniu 15 lutego 2019 w Warszawie odbyła się czwarta edycja Poland-Japan Clean Coal Technologies Seminar. W seminarium brali udział dr inż. Marek Skrzypkiewicz oraz dr inż. Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

Więcej