Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Materiały tlenkowe LaSr3Fe3−xMoxO10−δ z serii Ruddlesdena-Poppera jako obiecujące materiały dla stałotlenkowych elektrolizerów

2021 / 01 / 11

W wysoko punktowanym czasopiśmie Acta Materialia (IF=7,656, 200 pkt MNiSW) ukazał się artykuł Defect chemistry and charge transport in LaSr3Fe3−xMoxO10−δ, dotyczący roztworów stałych LaSr3Fe3−xMoxO10−δ charakteryzujących się mieszanym jonowo-elektronowym przewodnictwem elektrycznym. W pracy przedstawione zostały wyniki badań niestechiometrii tlenowej oraz właściwości transportowych wspomnianych materiałów w wysokich temperaturach oraz w szerokim zakresie ciśnienia parcjalnego tlenu. Współautorem publikacji jest dr hab. Yevgeniy Naumovich, prof. IEn (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE).

Więcej

Zmarł doc. mgr inż. Franciszek Zenon Wąsik

2021 / 01 / 10

Dnia 23 grudnia 2020 r. w wieku 93 lat zmarł doc. mgr inż. Zenon Wąsik, długoletni pracownik Instytutu Techniki Cieplnej, a następnie Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki w Łodzi. Był najdłużej pracującym pracownikiem Instytutu, w którym przepracował prawie sześćdziesiąt lat – od 1954 r. do przejścia na emeryturę w 2013 r.

Pogrzeb Pana Docenta Zenona Wąsika odbędzie się 12 stycznia 2021 roku o godz.12.30 na Cmentarzu Zarzew w Łodzi.

Więcej

Nowa publikacja IEn w czasopiśmie Energies

2021 / 01 / 08

W ostatnich dniach grudnia 2020 r. opublikowany został w czasopiśmie Energies (ISSN: 1996-1073, DOI: 10.3390/en13246724, Vol.13, No.24, pp.6724-1-13) artykuł Ageing tests of Samples of Glass-Epoxy Core Rods in Composite Insulators Subjected to High Direct Current (DC) Voltage in a Thermal Chamber. Autorami pracy są: Krzysztof Wieczorek (Politechnika Wrocławska), Przemysław i Zbigniew Ranachowscy (Inst. Podst. Probl. Techniki PAN w Warszawie) oraz Piotr Papliński (Instytut Energetyki).

 

Więcej

Publikacja dotycząca eksploatacji ogniw SOFC zasilanych produktami zgazowania biomasy

2020 / 12 / 30

W wysokopunktowanym czasopiśmie Energy (IF 6,082, 200 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Analysis of H2S-related short-term degradation and regeneration of anode- and electrolyte supported solid oxide fuel cells fueled with biomass steam gasifier product gas przedstawiający wyniki badań eksperymentalnych stałotlenkowych ogniw paliwowych dwóch typów. Ogniwa były zasilane gazem pochodzącym z reaktora zgazowania biomasy, zawierającym H2S. Współautorami publikacji są pracownicy Instytutu Energetyki: dr inż. Marek Skrzypkiewicz (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE) i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

Więcej

Zmarła mgr inż. Lidia Gruza

2020 / 12 / 21

Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 18 grudnia 2020 r. po długiej walce z chorobą COVID-19 zmarła Pani Lidia Gruza, długoletni pracownik Instytutu Energetyki, ostatnio pracownik Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR).

Rodzinie Pani Lidii Gruzy oraz Jej wszystkim współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pani Lidii Gruzy odbędzie się 8 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w Kościele pw. Świętego Wincentego (drewnianym) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca wodorowych magazynów energii w instalacjach z rSOC

2020 / 12 / 17

W wysokopunktowanym czasopiśmie Energy Conversion and Management (IF 8,208, 200 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Dynamic modelling of reversible solid oxide cells for grid stabilization applications, przedstawiający wyniki badań numerycznych ogniw SOC, pracujących naprzemiennie w trybie elektrolizy i ogniwa paliwowego jako magazynu energii współpracującego ze źródłami OZE. Współautorami publikacji są pracownicy Instytutu Energetyki: mgr inż. Konrad Motyliński (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE) i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

 

Więcej

Nowa monografia Jacka Karczewskiego i Pawła Szumana - szósty tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2020 / 12 / 09

W grudniu 2020 roku ukazała się kolejna, szósta monografia Wydawnictwa Instytutu Energetyki zatutułowana Elektrohydrauliczna regulacja mocy czynnej turbozespołów biorących udział w regulacji systemu elektroenergetycznego. Jej autorami są Jacek Karczewski i Paweł Szuman z Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi.

 

Więcej

Powołanie Rady Programowej Forum Innowacyjności

2020 / 12 / 04

27 października 2020 roku Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka, powołał Dyrektorów Instytutu Energetyki Tomasza Gałkę oraz Andrzeja Sławińskiego do Rady Programowej Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. Rada została utworzona pod przewodnictwem profesora Aleksandra Nawrata, eksperta w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ds. Badań i Rozwoju.

 

Więcej

Spotkanie dotyczące technologii wodorowych z udziałem Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki

2020 / 12 / 04

W dniu 24.11.2020 miała miejsce wizyta studyjna delegacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska z udziałem Ministra p. Michała Kurtyki, Wiceministra p. Ireneusza Zyski oraz Wiceministra p. Piotra Dziadzio. Tematem przewodnim spotkania były technologie wodorowe, w szczególności rozwiązania tworzone w Instytucie Energetyki.

Więcej

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. W. H. Nernsta

2020 / 11 / 26

II edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. W. H. Nersta została rozstrzygnięta. Nagrody naukowe Politechniki Warszawskiej i Instytutu Energetyki są indywidualnymi wyróżnieniami, przyznawanymi za znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi. Nagroda wręczana jest co roku badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce, którzy nie przekroczyli 50 roku życia.

Więcej