Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Publikacja IEn dotycząca wyznaczania charakterystyk off-design stosów elektrolizerów SOE

2021 / 04 / 24

W wysokopunktowanym czasopiśmie Renewable Energy (IF 6,274, 140 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Investigation of off-design characteristics of solid oxide electrolyser (SOE) operating in endothermic conditions, przedstawiający wyniki prac obliczeniowych służących wyznaczaniu charakterystyk stałotlenkowych elektrolizerów (SOE), pracujących poza parametrami znamionowymi (ang. off-design). Autorami artykułu są pracownicy Instytutu Energetyki, Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): mgr inż. Konrad Motyliński, mgr inż. Michał Wierzbicki, dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn oraz mgr inż. Stanisław Jagielski.

Więcej

Zmarł mgr inż. Piotr Papliński

2021 / 04 / 20

Dnia 6 kwietnia 2021 w wyniku choroby COVID-19 zmarł mgr inż. Piotr Papliński, długoletni pracownik Instytutu Energetyki, do stycznia 2021 kierownik Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS).

Rodzinie Pana Piotra Paplińskiego oraz Jego wszystkim współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pana Piotra Paplińskiego odbędzie się o godz. 14:00 w piątek 23 kwietnia 2021 w kościele Św. Wojciecha, w Warszawie, ul. Wolska 76.

Więcej

Nowa publikacja IEn w czasopiśmie Applied Sciences

2021 / 04 / 18

W czasopiśmie Applied Sciences ukazała się publikacja naukowców z Instytutu Energetyki, z oddziału Techniki Cieplnej CEREL w Boguchwale - dr Mariusza Krauza i Michała Kawalca. Artykuł zatytułowany jest Selected Aspects of Designing Modular PEMFC Stacks as Power Sources for Unmanned Aerial Vehicles. Głównym tematem pracy są dwa typy chłodzonych powietrzem modułowych ogniw paliwowych z membraną polimerową (PEMFC) z pełnym osprzętem, które zostały skonstruowane i zbadane jako elementy hybrydowych źródeł zasilania.

 

Więcej

V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

2021 / 03 / 23

W dniu 26 marca 2021 odbędzie się V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. Organizatorami spotkania będą: Instytut Energetyki oraz Instytut Ochrony Środowiska wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem Forum jest chęć promowania innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE oraz wspierających Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji polityki klimatycznej i zobowiązań międzynarodowych.

Więcej

Newsletter projektu realizowanego w Instytucie Energetyki DRES2Market

2021 / 03 / 16

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu DRES2Market. Znajdują się w nim informacje o realizowanym w Instytucie Energetyki projekcie DRES2Market. Głównym celem projektu jest opracowanie wszechstronnego i ekonomicznie korzystnego podejścia ułatwiającego integrację  generacji rozproszonej opartej na  odnawialnych źródłach energii - OZE w systemie elektroenergetycznym oraz umożliwienie dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych.

Więcej

Publikacja Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej

2021 / 02 / 18

W czasopiśmie Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy redagowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy opublikowany został artykuł współautorstwa pracowników Instytutu Energetyki z Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej - Piotra Paplińskiego oraz Huberta Śmietanki. Praca zatytułowana jest: "Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce: metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe".

 

Więcej

Publikacja IEn w monografii Wydawnictwa Naukowego TYGIEL

2021 / 01 / 29

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wydało we wrześniu 2020 roku monografię naukową „Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych” ISBN:978-83-66489-24-0, w której autorem rozdziału pt „ Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie zdalnych badań wizualnych – nowoczesne techniki pomiarowe 3D” jest kierownik Pracowni Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych, Dariusz Mężyk.

Więcej

Publikacja dotycząca wytwarzania wodoru w obiegach siłowni jądrowych z reaktorem PWR

2021 / 01 / 28

W wysokopunktowanym czasopiśmie International Journal of Hydorgen Energy (IF 4,939, 140 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Hydrogen Production in Solid Oxide Electrolyzers coupled with Nuclear Reactors, przedstawiający wyniki badań obliczeniowych dotyczących integracji wysokotemperaturowych elektrolizerów z obiegami siłowni jądrowych. Współautorem publikacji i autorem korespondującym publikacji jest dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE).

Więcej

Dyrektor IEn członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

2021 / 01 / 12

Dyrektor Instytutu Energetyki, prof. IEn Tomasz Gałka, został powołany przez Rektora Politechniki Śląskiej do Międzynarodowej Rady Naukowej Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.  Sektor energetyczny to kluczowy przemysł, o dużym wpływie na system społeczno-gospodarczy. Ochrona środowiska oraz kontrola zmian klimatycznych są priorytetami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

 

Więcej

Artykuł naukowców z Zakładu Izolacji IEn w Poznaniu

2021 / 01 / 12

W czasopiśmie IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation został opublikowany artykuł zatytyłowany Evaluation of Stator Winding Insulation Using a Synchronous Multi-Channel PD Technique. Współautorami są naukowcy z Zakładu Izolacji IEn w Poznaniu - Jerzy Nadaczny i Bartłomiej Pawlik. W artykule przedstawiono układ wyładowań niezupełnych do efektywnej diagnostyki off-line i on-line izolacji uzwojenia stojana. Przykłady pomiarów dotyczą nowych instalacji jak również maszyn eksploatowanych przez długi czas. Szczególna uwaga została zwrócona na wyzwania związane z oceną danych pomiarowych. W artykule opisano również zastosowanie zautomatyzowanego systemu klasyfikacji wzorców defektów wyładowań niezupełnych.

Więcej