Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nagroda dla IEn na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB

2019 / 10 / 01

W dniach 17-19 września 2019 odbyły się w Bielsku-Białej 32. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2019. Jest to największa impreza targowa z zakresu: nowoczesnych urządzeń,  aparatury i technologii  dla przemysłu energetycznego. Instytut Energetyki reprezentowały zakłady z  Jednostki  Centralnej, Oddział Gdańsk i Zakład Doświadczalny z Białegostoku. Jedną z najbardziej prestiżowych nagród konkursu targowego - Puchar Ministra Energii - otrzymał rozłącznik napowietrzny RPZ-24, zgłoszony przez Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Białymstoku.

Więcej

Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³

2019 / 09 / 16

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219679, pt.: „Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

Więcej

Raport roczny IEn 2018

2019 / 09 / 10

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2018 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2018. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2018. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Publikacja wyników badań układów Power-to-Gas z elektrolizerami SOE

2019 / 08 / 28

W wysoko punktowanym czasopiśmie Energy Conversion and Management (IF 7,181, 45 pkt MNiSW) ukazał się artykuł przedstawiający wyniki badań instalacji Power-to-Gas (P2G) bazującej na stałotlenkowym elektrolizerze (SOE). Publikacja powstała w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA (NFCRC UCI). Współautorami publikacji są Jakub Kupecki, Konrad Motyliński, Stanisław Jagielski, Michał Wierzbicki, Yevgeniy Naumovich oraz Marek Skrzypkiewicz z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Prof. Jack Brouwer z NFCRC UCI.

Więcej

Kick-off meeting projektu DC-SOFEC - Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell

2019 / 08 / 19

W dniach 16-18 lipca 2019 r. w University of Aveiro w Portugalii (UoA) miało miejsce spotkanie kick-off projektu Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell (DC-SOFEC). Otrzymał on finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 10. konkursu programu HARMONIA. W ramach projektu koordynowanego przez Instytut Energetyki, badane będą procesy zachodzące w części elektrody powietrznej stałotlenkowego elektrolizera wspomaganego paliwem stałym – DC-SOFEC (ang. Direct Carbon Solid Oxide-Fuel Assisted Electrolysis Cell).

Więcej

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki w Łodzi wyróżniony w czasie XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

2019 / 08 / 09

Dnia 14 czerwca 2019 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich miało miejsce XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji – wydarzenie organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii. W kategorii „Organizacja Innowacyjna” wyróżniony został Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki. Odpowiedni certyfikat wręczył Dyrektorowi OTC IEn Jackowi Karczewskiemu, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak.

Więcej

Nowy projekt Instytutu Energetyki mający na celu redukcję zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw kopalnych

2019 / 08 / 08

Instytut Energetyki rozpoczął realizację projektu pt. Innowacyjna technologia SeNeX ograniczania emisji zanieczyszczeń z kotłów rusztowych na węgiel kamienny (akronim SeNeX). Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (programy krajowe – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze - 2017).

Więcej

Artykuł z okazji Jubileuszu 65-lecia IEn w Wiadomościach Elektrotechnicznych

2019 / 07 / 31

W czerwcowym numerze czasopisma Wiadomości Elektrotechniczne został opublikowany artykuł z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Energetyki. Autorem publikacji jest dr inż. Andrzej Sławiński, zastępca dyrektora IEn ds. współpracy i rozwoju.

Więcej

Nowy projekt NCBR w Instytucie Energetyki

2019 / 07 / 31

Instytut Energetyki rozpoczyna realizację nowego projektu zatytułowanego Rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego sposobu intensyfikacji spalania paliw stałych (Modyfikator Spalania). Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, program krajowy – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze/2017. Celem projektu Modyfikator Spalania jest przygotowanie do wdrożenia elementów technologii zapewniającej zwiększenie elastyczności bloków węglowych poprzez intensyfikację spalania paliw stałych.

Więcej

Dwóch pracowników Instytutu Energetyki zostało laureatami XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa

2019 / 07 / 19

W dniu 25 czerwca w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, połączona z wręczeniem Medalu Politechniki Warszawskiej, medalu Młodego Uczonego i rozstrzygnięciem XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa. W tegorocznej edycji konkursu, dwóch pracowników Instytutu Energetyki otrzymało Nagrody Promocyjne – dr inż. Marcin Błesznowski za pracę doktorską Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych oraz dr hab. inż. Jakub Kupecki za osiągnięcie habilitacyjne i cykl publikacji pt. Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).

 

Więcej