Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Materiały z V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

2021 / 10 / 20

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz relacją z V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”, które odbyło się 26 marca 2021. Organizatorami spotkania byli: Instytut Energetyki oraz Instytut Ochrony Środowiska wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem Forum była chęć promowania innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE oraz wspierających Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji polityki klimatycznej i zobowiązań międzynarodowych.

 

Więcej

Instytut Energetyki wśród sygnatariuszy Polskiego Porozumienia Wodorowego

2021 / 10 / 18

14 października 2021 roku w Warszawie 138 podmiotów, w tym Instytut Energetyki, podpisało Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Sygnatariuszem dokumentu jest prof. Tomasz Gałka, Dyrektor Instytutu Energetyki. Wydarzenie z udziałem władz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Edukacji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz licznych instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i przedstawiciela świata nauki było jednocześnie podsumowaniem trwających blisko rok prac zespołów roboczych, w których skład weszło ponad 600 osób.

 

Więcej

Spotkanie kick-off projektu VETNI

2021 / 10 / 13

30 września 2021 roku odbyło sie spotkanie kick-off, rozpoczynające nowy projekt VETNI z udziałem Instytutu Energetyki. Grupa LOTOS, w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, uruchomiła nowy projekt wodorowy o wartości blisko 10 mln zł. Jego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE). W spotkaniu udział wzięła Dyrekcja Instytutu Energetyki, zespół Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) w składzie pracowników oddelegowanych z ramienia Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Oddziału Ceramiki CEREL.

Więcej

II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2021

2021 / 10 / 05

30 września 2021 roku, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego odbyło się II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2021. Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki był oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Dyrektor Oddziału ITC IEn dr inż. Jacek Karczewski uczestniczył w panelu „Jeśli nie węgiel to co? Energia z OZE, energia z odpadów, energia wodorowa”.

 

Więcej

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA - Komunikat nr 1

2021 / 09 / 23

INSTYTUT ENERGETYKI
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1

Komunikat nr 1

Warszawa, dnia 23.09.2021 r.

Obwodowa komisja wyborcza okręgu wyborczego nr 1 powołana w dniu 22.09.2021 r. Zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora Instytutu Energetyki, działając na podstawie § 5 pkt. 1 Regulaminu wyborów do rady naukowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym wprowadzonego Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 22.09.2021 r. Dyrektora Instytutu Energetyki, niniejszym ustala terminarz wyborów.

Więcej

Publikacja IEn w wysokopunktowanym czasopiśmie Energy

2021 / 09 / 13

W wysokopunktowanym czasopiśmie Energy (IF 7,147, 200 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. “Mathematical approaches to modelling the mass transfer process in solid oxide fuel cell anode” przedstawiający analizę procesu dyfuzji w ośrodku porowatym na przykładzie elektrody paliwowej, stałotlenkowego ogniwa paliwowego (SOFC – Solid Oxide Fuel Cell). Współautorami publikacji są: dr inż. Marcin Błesznowski (Instytut Energetyki, CPE), mgr inż. Monika Sikora, dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE), prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski oraz dr inż. Wojciech Orciuch.

Więcej

Nowa publikacja IEn w czasopiśmie Rynek Energii

2021 / 09 / 06

W czasopiśmie Rynek Energii (nr. 4 /155, sierpień 2021) ukazała się nowa publikacja naukowców z Instytutu Energetyki, z Pionu Mechanicznego warszawskiego Oddziału IEn. Autorzy - Marcin Maternicki, Jacek Grodzicki, Krzysztof Romaniuk i Marek Rusiniak przygotowali wspólnie artykuł zatytułowany Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału. W artykule przedstawiono związek pomiędzy oceną stanu materiału w wyniku badań metalograficznych a sposobem przygotowania próbek i zastosowanym wyposażeniem, na przykładzie stali energetycznych trójskładnikowych (Cr-Mo-V) typu 13HMF (14MoV6-3) i dwuskładnikowych (Cr-Mo) typu 10H2M (10CrMo9-10).

Więcej

Raport roczny Instytutu Energetyki za rok 2020

2021 / 06 / 30

Ukazał się raport roczny z działalności Instytutu Energetyki w roku 2020. Bogato ilustrowany raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2020. W Raporcie zamieszczono wykaz realizowanych w roku 2020 prac statutowych, projektów międzynarodowych i krajowych, najważniejszych prac badawczo-rozwojowych i ekspertyz, publikacji, referatów konferencyjnych, patentów, a także laboratoriów akredytowanych Instytutu.

Więcej

Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

2021 / 06 / 14

8 czerwca 2021 roku na Zamku Topacz w Kobierzycach pod Wrocławiem odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Jest to druga z pięciu powoływanych dolin wodorowych, stanowiących jedno z działań na rzecz wdrażania Polskiej Strategii Wodorowej. Pierwsza dolina powołana została w Rzeszowie w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego 18 maja br. W wydarzeniu wziął udział prof. Jakub Kupecki, kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki.

Więcej

Powołanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej

2021 / 05 / 19

W dniu 18 maja 2021 roku podczas wydarzenia z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, Pełnomocnika Rządu ds. Gospodarki Wodorowej Ministra Krzysztofa Kubowa oraz władz samorządowych, przedstawicieli nauki i przemysłu podpisany został list intencyjny dotyczący powołania Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie. Instytut Energetyki jest sygnatariuszem listu intencyjnego. W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, Dyrektor Oddziału Ceramiki CEREL dr inż. Marek Grabowy oraz Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn.

Więcej