Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Spotkanie rządów Polski i Danii dotyczące sector coupling oraz technologii power-to-gas z udziałem przedstawiciela Instytutu Energetyki

2020 / 03 / 02

W dniu 27 stycznia 2020 r. w siedzibie duńskiego Ministerstwa Klimatu i Energii w Kopenhadze odbyło się spotkanie z udziałem ministra Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz ministra Tomasza Dąbrowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych dotyczące technologii wodorowych w kontekście integracji sektorów (sector coupling). Delegacji  towarzyszył dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, który przedstawił aktualny status, dotychczasową polsko-duńską współpracę oraz plany  w zakresie rozwoju technologii wodorowych: Poland's perspective on sector coupling. Potential, challenges, resources and large-scale implementation.

Więcej

XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa Stowarzyszenia Techników Cukrowników

2020 / 02 / 25

W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT W w Warszawie XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Jedna z trzech sesji tematycznych była zorganizowana pod hasłem 'Współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej w przemyśle cukrowniczym z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery'. Do udziału w tej sesji został przez organizatorów zaproszony dyrektor IEn dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, który wygłosił referat 'Wyzwania i zagrożenia w branży energetycznej'.

Więcej

Spotkanie inaugurujące realizację nowego projektu europejskiego NewSOC

2020 / 02 / 03

W dniach 9-10 stycznia 2020 r. w siedzibie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) w Lyngby, Danii odbyło się spotkanie kick-off inaugurujące realizację trzyletniego projektu NewSOC - Next Generation solid oxide fuel cell and electrolysis technology (Stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC i stałotłenkowe elektrolizery SOE nowej generacji). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek realizujących projekt w Instytucie Energetyki: dr inż. Ryszard Kluczowski z Oddziału Ceramiki CEREL oraz  dr inż. Agnieszka Żurawska i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych.

Więcej

Spotkanie podsumowujące projekt VULKANO

2020 / 01 / 29

W dniach 23-24 stycznia 2020 w miejscowości Celje na Słowenii odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt VULKANO. Gospodarzami spotkania byli partnerzy ze Słowenii - BOSIO i VALJI. Uczestnicy spotkania przedstawili rezultaty wszystkich działań zaplanowanych na ponad 3 lata trwania projektu. Działania Instytutu Energetyki były szczegółowo omówione przez zespół wykonujący zadania w dwóch pakietach pracy.

Więcej

Nagrody Naukowe im. prof. W. H. Nernsta wręczone

2020 / 01 / 09

Uroczystość wręczenia Nagród Naukowych im. Prof. W.H. Nernsta odbyła się 3 grudnia 2019 r. w Hotelu Golden Tulip w Warszawie podczas sesji inauguracyjnej konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej. Nagrody wręczył Dyrektor Instytutu Energetyki, dr hab. inż. Tomasz Gałka oraz Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda.

 

Więcej

Analiza wrażliwości ciśnieniowego układu SOFC – HS

2019 / 12 / 23

W czasopiśmie International Journal of Power Technologies ukazał się artykuł dotyczący wrażliwości ciśnieniowego układu hybrydowego SOFC. Autorem artykułu jest dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

Więcej

Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy

2019 / 12 / 22

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza  do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219483, pt.: „Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

 

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

Więcej

Dr Yevgeniy Naumovich otrzymał stopień doktora habilitowanego

2019 / 12 / 19

Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa z dnia 22 listopada 2019 roku dr Yevgeniy Naumovich, adiunkt w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Nauki Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

 

Więcej

XII Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

2019 / 12 / 18

W dniach 27 – 29 listopada 2019 r. w Licheniu Starym odbyła się kolejna, XII Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce. Patronat naukowy nad konferencją sprawował Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki. Konferencja była przygotowana i prowadzona przez spółkę BMP - organizatora ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawcę profesjonalnych magazynów i portali, a partnerem merytorycznym był Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Ze strony Instytutu Energetyki w konferencji uczestniczył mgr inż. Gerard Lipiński.

 

Więcej

Systemy fotowoltaiczne w sieci dystrybucyjnej - efektywne rozwiązania dla prosumentów

2019 / 12 / 18

W dniu 5 grudnia 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Instytutu Inżynierii Mechanicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  odbyła się konferencja nt. „Systemów fotowoltaicznych w sieci dystrybucyjnej - efektywne rozwiązania dla prosumentów” współorganizowana przez Instytut Energetyki i Krajową Agencję Poszanowania Energii. Tematyka Konferencji obejmowała: zagadnienia dotyczące efektywnych rozwiązań dla prosumentów systemów fotowoltaicznych, doświadczeń użytkownika domu pasywnego  z instalacją fotowoltaiczną i instalatora systemów fotowoltaicznych oraz  analizy dynamiki pracy paneli fotowoltaicznych różnych typów.

Więcej