Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2022 / 03 / 17

Dnia 15 marca 2022 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki kadencji 2022-2025. Rada Naukowa dokonała wyboru prezydium, stałych komisji oraz rzecznika dyscyplinarnego IEn. Przewodniczącym Rady Naukowej wybrany został prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska), zastępcą przewodniczącego RN prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz (IEn), sekretarzem RN dr inż. Jacek Karczewski (IEn), a członkami Prezydium RN prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski (IPPT PAN).

Więcej

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dyrektorami Instytutów Badawczych

2022 / 02 / 17

Dnia 16 lutego 2022 w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dyrektorami Instytutów Badawczych funkcjonujących w ramach MKiŚ. W spotkaniu wzięła udział Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pan Piotr Dziadzio, Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz dyrektorzy Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W spotkaniu uczestniczył też zdalnie Pan Maciej Chorowski, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych

2022 / 01 / 04

W dniach 28 - 30 września 2021 odbyła się w Rymaniu  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych, zorganizowana przez Instytut Energetyki - Pracownię Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych MDT we współpracy z dystrybutorami aparatury badawczej. Referat zatytułowany „Energia wiatru, rozwój i eksploatacja siłowni wiatrowych” wygłosił  kierownik Pracowni MDT, Dariusz Mężyk. Wzorem poprzednich edycji, spotkanie nastawione było na swobodną wymianę doświadczeń użytkowników obiektów, środowisk naukowych i dostawców aparatury pomiarowej.

Więcej

Artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej ITC IEn w czasopiśmie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”

2021 / 11 / 30

W numerze 6/21 czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” ukazał się artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki: dr inż. Jacka Karczewskiego, inż. Włodzimierza Pryczka oraz dr inż. Piotra Stanisławczyka pt; „Energia z wysypiska śmieci”. Zaprezentowano w nim m.in. opracowaną w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki technologię uzdatniania biogazu polegającą na jego osuszeniu. Technologia ta została wdrożona na wysypisku opadów komunalnych przy wykorzystaniu prototypowej instalacji zbudowanej w „ITC”.

 

Więcej

XIV Konferencja „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

2021 / 11 / 30

Od 24 do 25 listopada 2021 r. w hotelu Atut w Licheniu Starym odbywała się XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce – jedno z najważniejszych wydarzeń dla specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w elektrowniach w Polsce. Wzięło w niej udział prawie 150 uczestników – specjalistów z elektrowni i elektrociepłowni, przedstawicieli świata nauki oraz firm dostarczających nowoczesne technologie dla branży. W ramach panelu wprowadzającego Dyrektor Odziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi, dr inż. Jacek Karczewski, wygłosił referat „Biogaz elementem transformacji kompleksu energetycznego”.

Więcej

Wizyta Ambasadora RFN oraz burmistrza Hamburga w Instytucie Energetyki

2021 / 11 / 29

W dniu 24 listopada 2021 r. w Instytucie Energetyki gościli dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Peter Tschentscher, Burmistrz Hamburga. W spotkaniu z ramienia Instytut Energetyki udział wzięli dr inż. Andrzej Sławiński, Zastępca Dyrektora IEn ds. Współpracy i Rozwoju; dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych; dr inż. Tomasz Golec, Kierownik Pionu Cieplnego oraz dr inż. Jarosław Hercog, Zastępca Kierownika Zakładu Procesów Cieplnych ds. Badań i Rozwoju.

 

Więcej

Międzynarodowa Konferencja - 14th International Symposium SYMKOM 2020/2021 IMP²

2021 / 11 / 03

W dniach 20-22 października 2021 roku odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja "14th International Symposium SYMKOM 2020/2021 IMP²". Na konferencji tej pracownicy Oddziału Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki: Jacek Karczewski, Joanna Kopania i Patryk Gaj wygłosili swoje referaty naukowe.

Więcej

Raporty Stowarzyszenia Hydrogen Europe

2021 / 10 / 28

Instytut Energetyki, na zlecenie Stowarzyszenia Hydrogen Europe, współpracował przy powstaniu zestawu raportów, opisujących wszystkie aspekty europejskiego sektora wodorowego, który obecnie jest w fazie intensywnego rozwoju. Instytut Energetyki zobowiązał się dostarczyć i aktualizować dane dotyczące Polski na potrzeby realizacji projektu Hydrogen Observatory.

 

Więcej

Podpisanie listu intencyjnego Mazowieckiej Doliny Wodorowej

2021 / 10 / 27

W dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Zarządu PKN Orlen S.A. w Płocku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Inicjatywa Dolin Wodorowych wywodzi się z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które reprezentował Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z 25 sygnatariuszy jest Instytut Energetyki, w imieniu którego list podpisał dyrektor, dr hab. inż. Tomasz Gałka prof. IEn.

 

Więcej

Najwyższa ocena wniosku pracownika Instytutu Energetyki w XII edycji konkursu LIDER

2021 / 10 / 27

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII edycję konkursu w ramach programu LIDER. Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów naukowych.

Więcej