Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowy artykuł – postęp w badaniach nad warstwami ochronnymi stosów SOC

2020 / 09 / 15

W czasopiśmie Journal of the European Ceramic Society (IF 4.495 2019) ukazał się artykuł naukowy Preparation and characterisation of iron substituted Mn1.7Cu1.3-xFexO4 spinel oxides (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5), prezentujący wyniki badań eksperymentalnych. Współautorem publikacji jest dr hab. Yevgeniy Naumovich, prof. IEn z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE). Prace prowadzone są w ramach projektu Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw, finansowanego w ramach programu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki, który jest realizowany we współpracy z Politechniką Gdańską i DTU w Danii.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca współspalania gazu ziemnego z gazem syntezowym w palnikach przemysłowych

2020 / 09 / 08

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie Energy (IF 6.082 (2019), 200 punktów MNiSW) ukazał się artykuł pt. „Numerical study of natural gas and low-calorific syngas co-firing in a pilot scale burner”, którego autorami są dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska, dr inż. Robert Lewtak, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog (Zakład Procesów Cieplnych, CPC) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Instytut Techniki Cieplnej PW).

 

Więcej

Artykuł naukowy w czasopiśmie INSTAL

2020 / 09 / 03

W czasopiśmie INSTAL ukazał się artykuł naukowy autorstwa Romana Witkowskiego i Rafała Malinowskiego, pracowników Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki oraz Tomasza Bakonia (SGGW). Artykuł pt. Precyzyjny układ pomiarowy do wzorcowania termometrów radiacyjnych opisuje podstawy teoretyczne, konstrukcje i weryfikacje laboratoryjne prototypowego stanowiska umożliwiającego wzorcowanie termometrów radiacyjnych z dokładnością lepszą niż 0,5°C.

Więcej

Monografia dr Wojciecha Szweicera i Piotra Suchorolskiego - piąty tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2020 / 08 / 19

W sierpniu 2020 r. ukazała się monografia autorstwa naukowców Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Energetyki - Wojciecha Szweicera i Piotra Suchorolskiego. Wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji analogowej w układach zabezpieczeń elektroenergetycznych to piąty tom z serii Monografie Instytutu Energetyki. W pracy Autorzy omówili wybrane zagadnienia związane właśnie z komunikacją analogową w obrębie systemów zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz zwrócili uwagę na wpływ komunikacji na niezawodność całego systemu zabezpieczeń, w ujęciu zarówno teoretycznym jak i praktycznym.

Więcej

Artykuł naukowy w Przeglądzie Elektrotechnicznym

2020 / 08 / 11

W Przeglądzie Elektrotechnicznym (nr 04/2020) został opublikowany artykuł naukowy, którego współautorem jest Maciej Owsiński, naukowiec z Instytutu Energetyki, kierownik Laboratorium Wielkoprądowego. Artykuł zatytułowany jest "Wybór rodzaju wymuszenia a wyniki symulacji pola elektrycznego w głowicy kablowej SN".

Więcej

Obszerny raport WWF Poland dotyczący technologii magazynowania energii

2020 / 08 / 10

Nakładem wydawnictwa polskiego oddziału World Wide Fund for Nature (WWF Poland) ukazał się obszerny raport dotyczący technologii magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwanych efektów redukcji emisji i zanieczyszczeń z energetyki. Opracowanie stanowi kompendium najnowszej wiedzy z zakresu magazynów energii różnej skali, w tym systemów dedykowanych dla energetyki, transportu i przemysłu. Współautorem obu wersji językowych książki jest dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych.

Więcej

Dr hab. inż. Tomasz Gałka powołany ponownie na stanowisko dyrektora Instytutu Energetyki

2020 / 07 / 14

Decyzją Ministra Klimatu, Michała Kurtyki z dnia 26 czerwca 2020 roku, dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn,  został powołany ponownie na stanowisko Dyrektora Instytutu Energetyki. Prof. Tomasz Gałka pełni tę funkcję od roku 2016.

 

Więcej

Raport roczny IEn 2019

2020 / 07 / 07

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2019 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2019. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2019. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Dyrektor Michał Izdebski uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2020 / 06 / 17

Michał Izdebski, Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych odbyła się 29 maja 2020 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Obrona miała miejsce w Laboratorium LINTE^2, ze zdalnym udziałem części członków komisji przewodów doktorskich oraz publiczności. Promotorem i promotorem pomocniczym byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny oraz dr inż. Robert Małkowski.

 

Więcej

Podpisanie umowy o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej

2020 / 05 / 27

28 kwietnia 2020 roku została podpisana ramowa umowa o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej.  Taka współpraca już faktycznie istnieje i dotyczy roli Oddziału Techniki Ciepnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki jako eksperta w dziedzinie akustyki podczas badania wyrobów w ramach Krajowej Oceny Technicznej. Umowę podpisali: Dyrektor IEn dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn oraz Dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło, a treść umowy zatwierdziła Rada Naukowa Instytutu Energetyki.

 

Więcej