Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych

2022 / 01 / 04

W dniach 28 - 30 września 2021 odbyła się w Rymaniu  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych, zorganizowana przez Instytut Energetyki - Pracownię Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych MDT we współpracy z dystrybutorami aparatury badawczej. Referat zatytułowany „Energia wiatru, rozwój i eksploatacja siłowni wiatrowych” wygłosił  kierownik Pracowni MDT, Dariusz Mężyk. Wzorem poprzednich edycji, spotkanie nastawione było na swobodną wymianę doświadczeń użytkowników obiektów, środowisk naukowych i dostawców aparatury pomiarowej.

Więcej

Wesołych Świąt

2021 / 12 / 23

Wszystkim Pracownikom, Współpracownikom, Partnerom i Przyjaciołom
radosnych, zdrowych i pełnych optymizmu Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużych i małych sukcesów Nowym Roku 2022
życzy
Dyrekcja Instytutu Energetyki

Więcej

Artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej ITC IEn w czasopiśmie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”

2021 / 11 / 30

W numerze 6/21 czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” ukazał się artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki: dr inż. Jacka Karczewskiego, inż. Włodzimierza Pryczka oraz dr inż. Piotra Stanisławczyka pt; „Energia z wysypiska śmieci”. Zaprezentowano w nim m.in. opracowaną w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki technologię uzdatniania biogazu polegającą na jego osuszeniu. Technologia ta została wdrożona na wysypisku opadów komunalnych przy wykorzystaniu prototypowej instalacji zbudowanej w „ITC”.

 

Więcej

XIV Konferencja „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

2021 / 11 / 30

Od 24 do 25 listopada 2021 r. w hotelu Atut w Licheniu Starym odbywała się XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce – jedno z najważniejszych wydarzeń dla specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w elektrowniach w Polsce. Wzięło w niej udział prawie 150 uczestników – specjalistów z elektrowni i elektrociepłowni, przedstawicieli świata nauki oraz firm dostarczających nowoczesne technologie dla branży. W ramach panelu wprowadzającego Dyrektor Odziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi, dr inż. Jacek Karczewski, wygłosił referat „Biogaz elementem transformacji kompleksu energetycznego”.

Więcej

Wizyta Ambasadora RFN oraz burmistrza Hamburga w Instytucie Energetyki

2021 / 11 / 29

W dniu 24 listopada 2021 r. w Instytucie Energetyki gościli dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Peter Tschentscher, Burmistrz Hamburga. W spotkaniu z ramienia Instytut Energetyki udział wzięli dr inż. Andrzej Sławiński, Zastępca Dyrektora IEn ds. Współpracy i Rozwoju; dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych; dr inż. Tomasz Golec, Kierownik Pionu Cieplnego oraz dr inż. Jarosław Hercog, Zastępca Kierownika Zakładu Procesów Cieplnych ds. Badań i Rozwoju.

 

Więcej

Międzynarodowa Konferencja - 14th International Symposium SYMKOM 2020/2021 IMP²

2021 / 11 / 03

W dniach 20-22 października 2021 roku odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja "14th International Symposium SYMKOM 2020/2021 IMP²". Na konferencji tej pracownicy Oddziału Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki: Jacek Karczewski, Joanna Kopania i Patryk Gaj wygłosili swoje referaty naukowe.

Więcej

Raporty Stowarzyszenia Hydrogen Europe

2021 / 10 / 28

Instytut Energetyki, na zlecenie Stowarzyszenia Hydrogen Europe, współpracował przy powstaniu zestawu raportów, opisujących wszystkie aspekty europejskiego sektora wodorowego, który obecnie jest w fazie intensywnego rozwoju. Instytut Energetyki zobowiązał się dostarczyć i aktualizować dane dotyczące Polski na potrzeby realizacji projektu Hydrogen Observatory.

 

Więcej

Podpisanie listu intencyjnego Mazowieckiej Doliny Wodorowej

2021 / 10 / 27

W dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Zarządu PKN Orlen S.A. w Płocku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Inicjatywa Dolin Wodorowych wywodzi się z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które reprezentował Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z 25 sygnatariuszy jest Instytut Energetyki, w imieniu którego list podpisał dyrektor, dr hab. inż. Tomasz Gałka prof. IEn.

 

Więcej

Najwyższa ocena wniosku pracownika Instytutu Energetyki w XII edycji konkursu LIDER

2021 / 10 / 27

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII edycję konkursu w ramach programu LIDER. Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów naukowych.

Więcej

Materiały z V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

2021 / 10 / 20

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz relacją z V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”, które odbyło się 26 marca 2021. Organizatorami spotkania byli: Instytut Energetyki oraz Instytut Ochrony Środowiska wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem Forum była chęć promowania innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE oraz wspierających Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji polityki klimatycznej i zobowiązań międzynarodowych.

 

Więcej