Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Wystawa na temat stałotlenkowych ogniw paliwowych w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie

2017 / 02 / 23

Dnia 22 lutego 2017 w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie zainaugurowana została wystawa „Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) – innowacyjna technologia produkcji czystej energii”. Organizatorem wystawy jest Instytut Energetyki oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. Wystawa prezentuje osiągnięcia Instytutu Energetyki w obszarze ogniw SOFC, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa.

Więcej

Biuletyn „Prace Instytutu Energetyki” nr 1/2017 w miesięczniku Energetyka

2017 / 02 / 22

W lutowym zeszycie miesięcznika „Energetyka” zamieszczony został pierwszy tegoroczny numer biuletynu „Prace Instytutu Energetyki”. Biuletyn zawiera trzy artykuły pracowników Instytutu Energetyki: Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, Oddziału Techniki Sanitarnej i Grzewczej OTGiS w Radomiu oraz Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie.

Więcej

Stan badań w obszarze wysokotemperaturowych ogniw paliwowych w Polsce

2017 / 02 / 13

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł przeglądowy opisujący stan badań nad wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi – stałotlenkowymi (SOFC – Solid Oxide Fuel Cells) oraz węglanowymi (MCFC – Molten Carbonate Fuel Cells) w Polsce. Publikacja przedstawia główne obszary prac 16 krajowych zespołów badawczych, w tym Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych i Oddziału Ceramiki CEREL Instytutu Energetyki.

Więcej

Kick-off projektu europejskiego BALANCE

2017 / 01 / 31

Dnia 25 stycznia 2017 w VTT w Finlandii odbyło się spotkanie kick-off projektu europejskiego BALANCE: Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (Konkurs H2020: LCE-2016-2017: LCE-33-2016). W spotkaniu brali udzial dr Yevgeniy Naumovich oraz dr inż. Jakub Kupecki z Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych IEn.

Więcej

Monografia „Urządzenia szczotkowe generatorów synchronicznych. Zagadnienia eksploatacyjne”

2017 / 01 / 13

W grudniu 2016 roku nakładem wydawnictwa Instytutu Energetyki ukazała się monografia pt. Urządzenia szczotkowe generatorów synchronicznych.  Zagadnienia eksploatacyjne. Autorem monografii jest dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn, kierownik Pionu Elektrycznego IEn.

Więcej

Nowy numer Newslettera CENERG

2017 / 01 / 11

Ukazał się kolejny 43. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. informacje o nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, koncepcji powołania Narodowego Instytutu Technologicznego, budżecie na naukę na rok 2017, nowych narzędziach modelowania rynku energii elektrycznej, badaniach w zakresie efektywności energetycznej inteligentnych miast i nowościach w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej

Artykuł naukowy dotyczący pierwszej polskiej jednostki mikro-kogeneracyjnej z ogniwami paliwowymi SOFC

2017 / 01 / 09

W najnowszym wydaniu czasopisma Journal of Power Technologies (czasopismo z listy JCR) ukazała się publikacja dotycząca wybranych zagadnień projektu, modelowania i badań eksploatacyjnych pierwszej polskiej jednostki mikro-kogeneracyjnej z ogniwami paliwowymi SOFC. Autorami pracy są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych IEn, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych.

Więcej

Zmarł dr hab. inż. Janusz Ginalski, Profesor w Instytucie Energetyki

2017 / 01 / 02

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego w dniu 29.12.2016 r. profesora dr hab. inż. JANUSZA KAJETANA GINALSKIEGO wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu Energetyki oraz pracownika naukowego w Zakładzie Badań i Diagnostyki Materiałów Instytutu Energetyki. Żegnamy wybitnego specjalistę w dziedzinie diagnostyki wytrzymałościowej maszyn i urządzeń energetycznych, którego wyniki prac badawczych zostały wdrożone w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach.

Więcej

Wizyta delegacji ukraińskiej w Łodzi

2016 / 12 / 22

W dniach 23-24 listopada 2016 roku gościliśmy ukraińskich naukowców, przedsiębiorców i samorządowców z Obwodów Lwowskiego i Winnickiego. Organizatorami wizyty byli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, Międzynarodowe Targi Łódzkie oraz Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki.

Więcej

Szkolenie na temat programu COMSOL dla pracowników IEn

2016 / 12 / 16

Instytut Energetyki we współpracy z Politechniką Warszawską zorganizował 3 grudnia 2016 r. jednodniowe ośmiogodzinne szkolenie pt. "Modelowanie zjawisk i układów fizycznych za pomocą programu COMSOL Multiphysics".

Więcej