Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Rozwiązania opracowane przez Zakład Doświadczalny IEn wdrożone w innogy Stoen Operator

2018 / 02 / 20

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła na Bemowie pierwszą w Warszawie stację SN/nn, w której zastosowano dodatkowy układ podtrzymywania zasilania automatyki wyposażony w superkondensatory. Rozwiązanie to zostało opracowane w Zakładzie Doświadczalnym IEn w Białymstoku.

Więcej

Porozumienie instytutów badawczych sektora paliwowo-energetycznego pozostających pod nadzorem Ministra Energii

2018 / 02 / 16

W piątek 16 lutego 2018 w Ministerstwie Energii w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy sześciu instytutów badawczych sektora paliwowo-energetycznego podległych Ministrowi Energii. Uczestnikami porozumienia są Główny Instytut Górnictwa (Katowice), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zabrze), Instytut Nafty i Gazu - PIB (Kraków), Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Gliwice), Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR (Wrocław) oraz Instytut Energetyki (Warszawa). W uroczystości podpisania porozumienia wziął udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Ze strony IEn porozumienie podpisał dyrektor Instytutu Energetyki Tomasz Gałka.

Więcej

Zabezpieczenia różnicowe transformatorów z kątową regulacją przekładni

2018 / 02 / 14

W numerze 9/2017 czasopisma Wiadomości Elektrotechniczne ukazał się artykuł pt. „Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni”, którego autorami byli mg Hanna Dytry, dr inż. Marcin Lizer, inż. Piotr Suchorolski i dr inz Wojciech Szweicer, pracownicy Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej (EAE).

Więcej

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

2018 / 02 / 12

W zeszycie 11/2017 czasopisma Przegląd Elektrotechniczny ukazał się artykuł pt. Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, którego współautorami są dr inż. Janusz Karolak i dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn.

Więcej

Spotkania dotyczące tematyki ogniw elektrochemicznych (SOC) w TU Delft w Holandii

2018 / 02 / 09

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2018 r. w Delft w Holandii odbywało się spotkanie konsorcjum projektu BALANCE połączone z IV International Symposium Solid Oxide Fuel Cells for next generation power plants: rSOCs, bidirectional power plants & energy storage. Gospodarzem obu wydarzeń był TU Delft. W spotkaniach udział brali mgr inż. Konrad Motyliński oraz dr Yevgeniy Naumovich z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) IEn.

Więcej

Nowy numer Newslettera CENERG

2018 / 01 / 12

Ukazał się pierwszy w Nowym Roku 2018 kolejny 49. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. informacja o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także o oczekiwaniach i nowych możliwościach wykorzystania OZE niezależnie od sieci energetycznej oraz nowej technice produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Więcej

Konferencja European Fuel Cell Technology & Applications

2017 / 12 / 18

W dniach 12-15 grudnia 2017 w Neapolu odbyła się konferencja European Fuel Cell Technology & Applications - Piero Lunghi Conference. Podczas wydarzenia prezentowane były wyniki prac realizowanych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w ramach projektu PRELUDIUM NCN oraz prac statutowych CPE/1/STAT/17 i CPC/36/STAT/16. W konferencji w roli prelegenta brał udział mgr inż. Konrad Motyliński z Zakładu CPE.Więcej

Monografia "Techniczno-organizacyjne aspekty inzynierii produkcji"

2017 / 12 / 16

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Politechniki Łódzkiej ukazała się monografia pt. Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji. Oddany do rąk Czytelników zbiór artykułów tworzą teksty napisane przez studentów i naukowców reprezentujących krajowe ośrodki naukowe z obszaru technicznego. Jednym z redaktorów naukowych monografii jest dr inż. Joanna Kopania z Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” IEn w Łodzi, a jednym z recenzentów dyrektor OTC IEn dr inż. Jacek Karczewski, który jest również autorem rozdziału podsumowującego monografię pt: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a komercjalizacja wyników badań naukowych.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2017 / 12 / 15

Dnia 12 grudnia 2017 miało miejsce drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki.  W czasie posiedzenia Rada Naukowa m. in. podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie IEn oraz pozytywnie zaopiniowała zmiany w Regulaminie Organizacyjnym IEn. Rada przyjęła plan rzeczowo-finansowy oraz listę tematów zadań statutowych IEn na rok 2018.

Więcej