Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy

2019 / 11 / 07

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza  do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219483, pt.: „Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

 

Więcej

Warsztaty projektu VULKANO w Madrycie

2019 / 11 / 07

28 listopada 2019 r. w Madrycie odbędą się Warsztaty tematyczne projektu VULKANO, w ramach targów MetalMadrid. Podczas spotkania omówione zostaną najnowsze rezultaty projektu oraz metody ich wykorzystania w praktyce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Więcej

Seminarium Instytutu Energetyki

2019 / 11 / 05

22 października 2019 r. w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki (Warszawa ul. Mory 8) odbyło się Seminarium Instytutu Energetyki poświęcone możliwościom współpracy Instytutu z firmą OMICRON. Specjalnym gościem Seminarium był prof. Wojciech Kołtunowicz - Członek Rady Naukowej IEn. Do udziału w Seminarium zaproszeni zostali także wszyscy członkowie Rady Naukowej IEn, która była współorganizatorem spotkania.

Więcej

Konferencja „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce"

2019 / 10 / 24

W dniach 16 - 18 października 2019 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się kolejna, dwudziesta druga konferencja „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce". Została ona zorganizowana przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współudziale firmy Siemens. Tematyka Konferencji obejmowała pełny zakres aktualnych problemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym również takich, jak wpływ generacji rozproszonej na zabezpieczenia linii przesyłowych czy cyberbezpieczeństwo urządzeń automatyki stacyjnej. Dyrektor Instytutu Energetyki był gościem organizatorów Konferencji.

 

Więcej

Konferencja „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć"

2019 / 10 / 23

W dniach 16-17 października 2019 w Wiśle odbyła się konferencja „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć” organizowana cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, PTPiREE. W tegorocznej Konferencji udział wzięło blisko 300 uczestników, reprezentujących: Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, Operatora Systemu Przesyłowego, środowiska naukowe, projektantów oraz dostawców rozwiązań i urządzeń dla linii kablowych i napowietrznych. Wśród 25 osób wygłaszających referaty znaleźli się dwaj pracownicy IEn: Marcin Pacurkowski (DZC), Jan Szokalski (EWN).

Więcej

Nowa publikacja dotycząca poprawy osiągów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2019 / 10 / 14

W najnowszym numerze wysoko punktowanego czasopisma Journal of Energy Resources Technology (IF 2,759, 100 pkt MNiSW) ukazał się artykuł dotyczący możliwości zastosowania technik chłodniczych i kriogenicznych do poprawy osiągów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC). Badania eksperymentalne ogniw SOFC wytworzonych w Instytucie Energetyki, zorientowane na odzysk paliwa resztkowego, prowadzone były w laboratoriach Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, zaś cześć obliczeniowa pracy wykonana została w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki.

Więcej

Spotkanie General Assembly projektu VULKANO

2019 / 10 / 02

W dniach 18-19 września 2019 odbyło się kolejne spotkanie General Assembly partnerów projektu VULKANO. Gospodarzem spotkania był partner z Hiszpanii - TORRECID. Uczestnicy spotkania przedstawili zarówno rezultaty dotychczasowych działań, jak i plany na ostatnie trzy miesiące trwania projektu. Działania Instytutu Energetyki były szczegółowo omówione przez zespół wykonujący zadania w dwóch pakietach pracy.

Więcej

Nagroda dla IEn na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB

2019 / 10 / 01

W dniach 17-19 września 2019 odbyły się w Bielsku-Białej 32. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2019. Jest to największa impreza targowa z zakresu: nowoczesnych urządzeń,  aparatury i technologii  dla przemysłu energetycznego. Instytut Energetyki reprezentowały zakłady z  Jednostki  Centralnej, Oddział Gdańsk i Zakład Doświadczalny z Białegostoku. Jedną z najbardziej prestiżowych nagród konkursu targowego - Puchar Ministra Energii - otrzymał rozłącznik napowietrzny RPZ-24, zgłoszony przez Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Białymstoku.

Więcej

Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³

2019 / 09 / 16

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219679, pt.: „Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

Więcej

Raport roczny IEn 2018

2019 / 09 / 10

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2018 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2018. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2018. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej