Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Raport roczny Instytutu Energetyki za rok 2020

2021 / 06 / 30

Ukazał się raport roczny z działalności Instytutu Energetyki w roku 2020. Bogato ilustrowany raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2020. W Raporcie zamieszczono wykaz realizowanych w roku 2020 prac statutowych, projektów międzynarodowych i krajowych, najważniejszych prac badawczo-rozwojowych i ekspertyz, publikacji, referatów konferencyjnych, patentów, a także laboratoriów akredytowanych Instytutu.

Więcej

Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

2021 / 06 / 14

8 czerwca 2021 roku na Zamku Topacz w Kobierzycach pod Wrocławiem odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Jest to druga z pięciu powoływanych dolin wodorowych, stanowiących jedno z działań na rzecz wdrażania Polskiej Strategii Wodorowej. Pierwsza dolina powołana została w Rzeszowie w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego 18 maja br. W wydarzeniu wziął udział prof. Jakub Kupecki, kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki.

Więcej

Powołanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej

2021 / 05 / 19

W dniu 18 maja 2021 roku podczas wydarzenia z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, Pełnomocnika Rządu ds. Gospodarki Wodorowej Ministra Krzysztofa Kubowa oraz władz samorządowych, przedstawicieli nauki i przemysłu podpisany został list intencyjny dotyczący powołania Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie. Instytut Energetyki jest sygnatariuszem listu intencyjnego. W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, Dyrektor Oddziału Ceramiki CEREL dr inż. Marek Grabowy oraz Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn.

Więcej

Publikacja IEn dotycząca wyznaczania charakterystyk off-design stosów elektrolizerów SOE

2021 / 04 / 24

W wysokopunktowanym czasopiśmie Renewable Energy (IF 6,274, 140 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Investigation of off-design characteristics of solid oxide electrolyser (SOE) operating in endothermic conditions, przedstawiający wyniki prac obliczeniowych służących wyznaczaniu charakterystyk stałotlenkowych elektrolizerów (SOE), pracujących poza parametrami znamionowymi (ang. off-design). Autorami artykułu są pracownicy Instytutu Energetyki, Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): mgr inż. Konrad Motyliński, mgr inż. Michał Wierzbicki, dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn oraz mgr inż. Stanisław Jagielski.

Więcej

Zmarł mgr inż. Piotr Papliński

2021 / 04 / 20

Dnia 6 kwietnia 2021 w wyniku choroby COVID-19 zmarł mgr inż. Piotr Papliński, długoletni pracownik Instytutu Energetyki, do stycznia 2021 kierownik Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS).

Rodzinie Pana Piotra Paplińskiego oraz Jego wszystkim współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pana Piotra Paplińskiego odbędzie się o godz. 14:00 w piątek 23 kwietnia 2021 w kościele Św. Wojciecha, w Warszawie, ul. Wolska 76.

Więcej

Nowa publikacja IEn w czasopiśmie Applied Sciences

2021 / 04 / 18

W czasopiśmie Applied Sciences ukazała się publikacja naukowców z Instytutu Energetyki, z oddziału Techniki Cieplnej CEREL w Boguchwale - dr Mariusza Krauza i Michała Kawalca. Artykuł zatytułowany jest Selected Aspects of Designing Modular PEMFC Stacks as Power Sources for Unmanned Aerial Vehicles. Głównym tematem pracy są dwa typy chłodzonych powietrzem modułowych ogniw paliwowych z membraną polimerową (PEMFC) z pełnym osprzętem, które zostały skonstruowane i zbadane jako elementy hybrydowych źródeł zasilania.

 

Więcej

V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

2021 / 03 / 23

W dniu 26 marca 2021 odbędzie się V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. Organizatorami spotkania będą: Instytut Energetyki oraz Instytut Ochrony Środowiska wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem Forum jest chęć promowania innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE oraz wspierających Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji polityki klimatycznej i zobowiązań międzynarodowych.

Więcej

Newsletter projektu realizowanego w Instytucie Energetyki DRES2Market

2021 / 03 / 16

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu DRES2Market. Znajdują się w nim informacje o realizowanym w Instytucie Energetyki projekcie DRES2Market. Głównym celem projektu jest opracowanie wszechstronnego i ekonomicznie korzystnego podejścia ułatwiającego integrację  generacji rozproszonej opartej na  odnawialnych źródłach energii - OZE w systemie elektroenergetycznym oraz umożliwienie dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych.

Więcej

Publikacja Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej

2021 / 02 / 18

W czasopiśmie Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy redagowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy opublikowany został artykuł współautorstwa pracowników Instytutu Energetyki z Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej - Piotra Paplińskiego oraz Huberta Śmietanki. Praca zatytułowana jest: "Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce: metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe".

 

Więcej

Publikacja IEn w monografii Wydawnictwa Naukowego TYGIEL

2021 / 01 / 29

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wydało we wrześniu 2020 roku monografię naukową „Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych” ISBN:978-83-66489-24-0, w której autorem rozdziału pt „ Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie zdalnych badań wizualnych – nowoczesne techniki pomiarowe 3D” jest kierownik Pracowni Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych, Dariusz Mężyk.

Więcej