Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2017 / 10 / 19

W dniach 17-18 października 2017 w Brukseli miało miejsce 30-te posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. Instytut Energetyki, który jest członkiem Komitetu nieprzerwanie od roku 2009, reprezentowany był przez dr. hab. inż. Tomasza Gałkę, dyrektora IEn i dr. inż. Andrzeja Sławińskiego, pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej.

Więcej

Modelowanie hybrydowej instalacji energetycznej z ogniwami SOFC

2017 / 10 / 17

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy (IF 3.582) ukazał się artykuł pt. Modeling of a SOFC-HT battery hybrid system for optimal design of off-grid base transceiver station dotyczący modelowania hybrydowej instalacji energetycznej z ogniwami SOFC zintegrowanymi cieplnie z wysokotemperaturową baterią pracującą jako magazyn energii elektrycznej i ciepła. Współautorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): mgr inż. Marcin Błesznowski, mgr inż. Konrad Motyliński oraz dr inż. Jakub Kupecki.

Więcej

Artykuł dotyczący wpływu technologii wytwarzania na wydajność membran rurowych separujących tlen w czasopiśmie Ceramics International

2017 / 10 / 11

W wysokopunktowanym czaso-piśmie Ceramics International ukazał się artykuł pt. Effect of forming techniques on efficiency of tubular oxygen separating membranes”, którego współautorami są dr inż. Magdalena Gromada (Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale) oraz mgr inż. Michał Wierzbicki (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, CPE) IEn.

Więcej

Współpraca Instytutu Energetyki z National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine, USA

2017 / 10 / 10

W dniu 6 października 2017 miała miejsce prezentacja pierwszych wyników współpracy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki z National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (NFCRC UCI) w ramach projektu badawczego Evaluation of application of solid oxide electrochemical conversion systems for the dynamic dispatch to complement intermittent renewable power finansowanego poprzez Komisję Fulbrighta ze środków Departamentu Stanu US oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej

Biuletyn „Prace Instytutu Energetyki” nr 2/2017 w miesięczniku Energetyka

2017 / 10 / 04

We wrześniowym zeszycie miesięcznika „Energetyka” zamieszczony został drugi tegoroczny numer biuletynu „Prace Instytutu Energetyki”. Biuletyn zawiera dwa artykuły pracowników Instytutu Energetyki: Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG i Zakładu Procesów Cieplnych (CPC).

Więcej

Zmarł prof. dr. inż. Marek Jaczewski

2017 / 09 / 27

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego w dniu 24 września 2017 r. prof. dr. inż. Marka Jaczewskiego. Dyrektora Instytutu Energetyki w latach 1971 – 1990.  Wybitnego specjalistę z zakresu wysokich napięć prekursora pomiarów przepięć dynamicznych oraz prac pod napięciem w kraju. Konsekwencją działalności  zawodowej Pana Profesora było, między innymi, uruchomienie w Polsce pierwszej linii 400 kV Mikołowa-Joachimów.

Więcej

Raport roczny IEn 2016

2017 / 09 / 04

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2016 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2016. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2016. Raport stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Zmarł dr hab. inż. Andrzej Bytnar, profesor w Instytucie Energetyki

2017 / 08 / 18

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego w dniu 14 sierpnia 2017 r. dr. hab. inż. Andrzeja Bytnara profesora w Instytucie Energetyki, wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu Energetyki oraz pracownika naukowego w Zespole Ekspertów IEn. Wybitnego specjalistę  w dziedzinie dużych maszyn elektrycznych wytwarzających energię elektryczną, którego większość prac została wdrożona w krajowej energetyce zawodowej.

Odznaczonego „Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi” oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi.

Więcej

Porozumienie o współpracy Instytutu Energetyki z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW

2017 / 08 / 01

Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka i Prorektor ds. Naukowych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Rajmund Bacewicz podpisali list intencyjny w sprawie współpracy IEn i Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Więcej

Newsletter CENERG nr 46

2017 / 07 / 25

Ukazał się kolejny 46. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. o nowych sposobach na usuwanie tlenków azotu z gazów spalinowych, kolejnych krokach w wykorzystaniu pływów morskich i projektach zmian w ustawie o zasadach finansowania nauki. W Newsletterze znalazł się również jak zwykle przegląd aktualnych konkursów krajowych i międzynarodowych oraz kalendarz najbliższych wydarzeń dotyczących badań energetycznych.

Więcej