Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Badania akustyczne grodzic z PVC

2022 / 06 / 24

W wysoko punktowanym czasopiśmie Applied Sciences (IF 2.679) ukazał się artykuł naukowy pt. "The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound" prezentujący wyniki badań akustycznych grodzic z PVC. Współautorami publikacji są pracownicy Oddziału Techniki Cieplej w Łodzi Instytutu Energetyki: mgr inż. Kamil Wójciak i mgr inż. Patryk Gaj.

Więcej

Prezentacja wyników badań Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów na konferencji „Energetyka – problemy i wyzwania" w Zakopanem

2022 / 05 / 24

W dniach 18 - 20 maja w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się konferencja zatytułowana „Energetyka – problemy i wyzwania". W trakcie konferencji zaprezentowany został referat „Wpływ techniki badań metalograficznych na ocenę stanu materiału” przygotowany przez pracowników Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn mgr. inż. Jacka Grodzickiego, mgr. inż. Krzysztofa Romaniuka, mgr. inż. Marka Rusiniaka oraz mgr. inż. Marcina Maternickiego, który przedstawił go uczestnikom konferencji.

Więcej

Publikacja dotycząca rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia

2022 / 05 / 17

W numerze 3/2022 Przeglądu Elektrotechnicznego ukazała się publikacja pracowników Instytutu Energetyki – Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku – dr. inż. Stanisława Kiszło i mgr inż. Michała Szymańskiego pt. Ocena funkcjonalności rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej, w warunkach off-line. Artykuł jest efektem prac B+R prowadzonych w ramach prac statutowych.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2022 / 04 / 30

Dnia 28 kwietnia 2022 odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki w kadencji 2022-2025. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Instytutu w roku 2021, przyjęła propozycję podziału zysku za rok 2021, zaopiniowała pozytywnie plan rzeczowo - finansowy na rok 2022 oraz listę statutowych zadań badawczych na rok 2022.

Więcej

Zmarł dr inż. Stanisław Maziarz

2022 / 04 / 25

Dnia 22 kwietnia 2022 w wieku 75 lat zmarł dr inż. Stanisław Maziarz. Był długoletnim pracownikiem Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych EUR i znanym specjalistą w zakresie badań wysokonapięciowych urządzeń rozdzielczych i aparatury łączeniowej. W Instytucie Energetyki pracował ponad 49 lat.

Więcej

Zmarł prof. dr hab. inż. January Lech Mikulski

2022 / 04 / 20

Dnia 18 kwietnia 2022 w wieku 84 lat zmarł prof. dr hab. inż. January Lech Mikulski. Prof. dr hab. inż. J. L. Mikulski pracował w Instytucie Energetyki ponad 59 lat. Rozpoczął pracę w IEn w roku 1961. Od roku 1988 do września 2018 był kierownikiem Zakładu Wysokich Napięć EWN. Był znanym specjalistą w zakresie badań wysokonapięciowych.

Więcej

Mazowiecka Dolina Wodorowa

2022 / 04 / 12

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie PKN Orlen w Płocku podpisana została umowa o utworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej. W imieniu Instytutu Energetyki umowę podpisał dyrektor Instytutu, dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn.

Więcej

Prof. Jakub Kupecki powołany w skład Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

2022 / 03 / 31

W dniu 22 marca 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. W skład  Rady został powołany dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki (CTH2 IEn).

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2022 / 03 / 17

Dnia 15 marca 2022 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki kadencji 2022-2025. Rada Naukowa dokonała wyboru prezydium, stałych komisji oraz rzecznika dyscyplinarnego IEn. Przewodniczącym Rady Naukowej wybrany został prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska), zastępcą przewodniczącego RN prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz (IEn), sekretarzem RN dr inż. Jacek Karczewski (IEn), a członkami Prezydium RN prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski (IPPT PAN).

Więcej

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dyrektorami Instytutów Badawczych

2022 / 02 / 17

Dnia 16 lutego 2022 w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dyrektorami Instytutów Badawczych funkcjonujących w ramach MKiŚ. W spotkaniu wzięła udział Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pan Piotr Dziadzio, Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz dyrektorzy Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W spotkaniu uczestniczył też zdalnie Pan Maciej Chorowski, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej