Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Zmarł prof. dr hab. inż. January Lech Mikulski

2022 / 04 / 20

Dnia 18 kwietnia 2022 w wieku 84 lat zmarł prof. dr hab. inż. January Lech Mikulski. Prof. dr hab. inż. J. L. Mikulski pracował w Instytucie Energetyki ponad 59 lat. Rozpoczął pracę w IEn w roku 1961. Od roku 1988 do września 2018 był kierownikiem Zakładu Wysokich Napięć EWN. Był znanym specjalistą w zakresie badań wysokonapięciowych.

Jego zainteresowania badawcze obejmowały  przede wszystkim urządzenia i aparaturę wysokonapięciową, ochronę od przepięć, koordynację izolacji w sieciach wysokich i najwyższych napięć. Był współautorem konstrukcji drążków izolacyjnych 400 i 750 kV i akustyczno-optycznych wskaźników wysokiego napięcia od 1 do 400 kV. Efekty pracy Prof. J. L. Mikulskiego pozwoliły podejmować trafne decyzje dotyczące warunków instalowania urządzeń wysokonapięciowych w sieciach elektroenergetycznych. Zajmował się także między innymi badaniami odporności na wyładowania piorunowe samolotów, ocenami własności technicznych systemów kablowych, badaniami piorunowymi, zwarciowymi i mechanicznymi przewodów odgromowych z włóknami światłowodowymi (OPGW).

Uczestniczył w pracach organizacji międzynarodowych CIGRE i IEC. Był autorem wielu artykułów naukowych i dwóch monografii.

Pracę w Instytucie Energetyki zakończył w sierpniu 2020 r. przechodząc na emeryturę.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1983) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000).

Rodzinie Pana prof. dr hab. inż. Januarego Lecha Mikulskiego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pana Profesora Januarego Lecha Mikulskiego odbędzie się o godz. 14:00 w piątek 22 kwietnia 2022 r. w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

Wróć