Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Zmarł dr inż. Stanisław Maziarz

2022 / 04 / 25

Dnia 22 kwietnia 2022 w wieku 75 lat zmarł dr inż. Stanisław Maziarz. Był długoletnim pracownikiem Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych EUR i znanym specjalistą w zakresie badań wysokonapięciowych urządzeń rozdzielczych i aparatury łączeniowej. W Instytucie Energetyki pracował ponad 49 lat.

Dr inż. Stanisław Maziarz urodził się w roku 1946 w Rzeszowie. W Instytucie Energetyki pracował od roku 1972. Od marca 2000 do kwietnia 2021 pełnił na przemian funkcję kierownika i zastępcy kierownika EUR.  

Dr inż. Stanisław Maziarz prowadził prace o dużym znaczeniu dla krajowej energetyki w unikalnym laboratorium zwarciowym. Realizowane przez niego badania obejmowały w szczególności pomiary i analizy stacji transformatorowych oraz rozdzielnic średniego napięcia w celu potwierdzenia możliwości stosowania tych urządzeń w energetyce. Część badań dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych w przypadku wystąpienia łukowego zwarcia wewnętrznego.

W latach 1981-1983 S. Maziarz przebywał na stażu naukowo-technicznym w Dyrekcji Studiów i Badań EDF we Francji, gdzie zainteresował się problemem lokalizacji uszkodzeń w sieciach średnich napięć metodą impulsową. Wieloletnie badania w tej dziedzinie zaowocowały uzyskaniem tytułu doktora nauk technicznych w 1999 roku w wyniku obrony pracy doktorskiej „Wykrywanie zwarć przejściowych w sieciach średniego napięcia metodą dwuimpulsową”.

Dr inż. S. Maziarz był współautorem „Ramowej instrukcji eksploatacji stacji elektroenergetycznych”, opracowanej na zamówienie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, która jest stosowana przez operatorów sieci przesyłowych i rozdzielczych krajowego systemu elektroenergetycznego. Dr inż. S. Maziarz był współautorem 6 patentów RP, autorem ponad 130 opracowań naukowo-badawczych niepublikowanych oraz autorem lub współautorem 15 publikacji w prasie fachowej w Polsce, Francji i Tunezji.

Dr inż. S. Maziarz od 1994 roku był aktywnym członkiem Komitetu Technicznego ds. Aparatury Wysokiego Napięcia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (uczestniczył w opracowaniu 10 norm krajowych). W ciągu dwóch kadencji był  członkiem Rady Naukowej Instytutu Energetyki.

Pracę w Instytucie Energetyki zakończył z końcem roku 2021 przechodząc na emeryturę.

Rodzinie Pana dr. inż. Stanisława Maziarza składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Nabożeństwo żalobne odbędzie się 29 kwietnia 2022 r. o godz. 12:15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

Wróć