Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Publikacja dotycząca rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia

2022 / 05 / 17

W numerze 3/2022 Przeglądu Elektrotechnicznego ukazała się publikacja pracowników Instytutu Energetyki – Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku – dr. inż. Stanisława Kiszło i mgr inż. Michała Szymańskiego pt. Ocena funkcjonalności rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej, w warunkach off-line. Artykuł jest efektem prac B+R prowadzonych w ramach prac statutowych.

Na podstawie przeprowadzonych prób i pomiarów parametrów rozłącznika średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej typu RPZ-24, w warunkach off-line, uzyskano dodatkową wiedzę pozwalającą na ocenę funkcjonalności rozłącznika i jego podzespołów. W badanym aparacie zainstalowano 10 różnych czujników pomiarowych, za pomocą których określono kilka metod badawczych umożliwiających monitorowanie i diagnozowanie stanu aparatu łączeniowego. Na stronie tytułowej okładki miesięcznika Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2022 umieszczono fotografię rozłącznika opracowanego i badanego w IE-ZD w Białymstoku.

Stanisław Kiszło, Michał Szymański, Ocena funkcjonalności rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej, w warunkach off-line, Przegląd Elektrotechniczny, 3/2022, doi:10.15199/48.2022.03.03.

Wróć