Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Monografia dr Tomasza Gałki „Evolution of Symptoms in Vibration-Based Turbomachinery Diagnostics”

2013 / 07 / 12

Nakładem Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w serii „Biblioteka Problemów Eksploatacji” opublikowana została monografia pt. Evolution of Symptoms in Vibration-Based Turbomachinery Diagnostics, której autorem jest dr Tomasz Gałka (Pracownia Diagnostyki Urządzeń Cieplnych Elektrowni IEn).

Zasadniczym zamiarem autora było zaprezentowanie możliwości uzyskania informacji diagnostycznej z parametrów charakteryzujących ewolucję czasową symptomów drganiowych. W praktyce do oceny stanu obiektu diagnozowania wykorzystuje się przede wszystkim wartości tych symptomów zarejestrowane w danej chwili czasu, natomiast ich historia jest pomijana, mimo że odpowiednie dane są przeważnie łatwe do uzyskania.

Treść monografii jest podzielona na osiem rozdziałów. Pierwsze dwa zawierają usystematyzowanie podstawowych pojęć i prezentują modele ewolucji symptomów diagnostycznych. Trzeci rozdział prezentuje podstawy oceny symptomów, przede wszystkim wartości graniczne, oraz omawia wpływ ich statystycznego charakteru. Rozdział czwarty jest poświęcony elementarnym symptomom ewolucyjnym, takim jak miary szybkości wzrostu amplitudy drgań i kształtu jej przebiegu czasowego. Rozdział piąty omawia symptomy statystyczne, jak miary rozrzutu i momenty statystyczne wyższych rzędów. Kwestię rodzaju rozkładu statystycznego symptomu omawia rozdział szósty. W rozdziale siódmym omówiono symptomy oparte na miarach korelacji, natomiast rozdział ósmy zawiera zwięzłe podsumowanie.

Uzupełnieniem są dwa dodatki, omawiające podstawy wibrodiagnostyki turbin parowych oraz zastosowanie metody rozkładu względem wartości szczególnej do oceny symptomów diagnostycznych.

Książka jest efektem kilkunastu lat systematycznych badań turbozespołów w kilku elektrowniach w kraju i dotyczy głównie diagnozowania turbin parowych, choć szereg wniosków i spostrzeżeń można uogólnić na szerszą klasę maszyn wirnikowych czy ogólnie złożonych obiektów diagnozowania.

Monografia liczy 186 stron, a jej recenzentami naukowymi byli prof. zw. dr hab. Czesław Cempel i dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki, prof. Politechniki Łódzkiej.

Wróć