Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Dr Yevgeniy Naumovich otrzymał stopień doktora habilitowanego

2019 / 12 / 19

Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa z dnia 22 listopada 2019 roku dr Yevgeniy Naumovich, adiunkt w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Nauki Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Dr hab. Yevgeniy Naumovich jest uznanym naukowcem w dziedzinie wysokotemperaturowej elektrochemii ciała stałego, bezpośrednio związanym ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi i stałotlenkowymi elektrolizerami. Ukończył Wydział Chemiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk, Białoruś) - Katedra Chemii Fizycznej ze specjalizacją Chemia Półprzewodników. W 1991 r. dr Naumovich obronił rozprawę doktorską „Właściwości fizykochemiczne stałych roztworów na bazie tlenku bizmutu” ukierunkowaną na poszukiwanie nowych elektrolitów stałych.

W ramach swojej działalności naukowej pracował w Laboratorium Chemii Fizycznej Ciała Stałego Instytutu Problemów Fizyko-Chemicznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, a następnie prowadził badania w Instytucie Materiałów CICECO-Aveiro na Uniwersytecie w Aveiro w Portugalii pełniąc funkcję pracownika naukowego. W roku 2013 dołączył do zespołu Instytutu Energetyki w Warszawie, pracuje w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

Yevgeniy Naumovich jest zaangażowany w liczne projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Komisję Europejską, pełniąc również funkcję opiekuna naukowego trzech doktorantów – pracowników Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych. Zbiór prac dr. hab. Yevgeniya Naumovicha obejmuje ponad 150 publikacji, które cytowano ponad 5700 razy. Aktualny h-indeks wynosi 43.

Decyzją Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Energetyki, dr hab. Yevgeniy Naumovich dnia 1 stycznia 2020 roku obejmie stanowisko profesora instytutu.

Serdecznie gratulujemy nowemu doktorowi habilitowanemu i profesorowi Instytutu Energetyki!

 

Wróć