Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Biuletyn „Prace Instytutu Energetyki” nr 1/2017 w miesięczniku Energetyka

2017 / 02 / 22

W lutowym zeszycie miesięcznika „Energetyka” zamieszczony został pierwszy tegoroczny numer biuletynu „Prace Instytutu Energetyki”. Biuletyn zawiera trzy artykuły pracowników Instytutu Energetyki: Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, Oddziału Techniki Sanitarnej i Grzewczej OTGiS w Radomiu oraz Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie.

W artykule Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin, którego autorami są mgr Ewa Chmiel i dr inż. Jarosław Hercog (CPC), przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań materiałowych dotyczących procesu niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin.

Artykuł Praca bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego - badania symulacyjne i obiektowe, którego autorami są dr inż. Jacek Karczewski i inż. Paweł Szuman (ITC), poświęcony jest problemom związanym z optymalizacją pracy bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego.

W artykule Ocena zagrożenia emisją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów organicznych stosowanych na pokrycia ochronne i dekoracyjne grzejników centralnego ogrzewania, którego autorem jest mgr inż. Maria Sadowska (OTGiS), zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych substancji emitowanych przez materiały organiczne stosowane w pokryciach ochronnych i dekoracyjnych grzejników centralnego ogrzewania

Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej (ISSN 0013-7294)

Prace Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego nr 1/2017:

Karczewski J., Szuman P., Praca bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego - badania symulacyjne i obiektowe, Energetyka 2/2017, 89-95

Sadowska M., Ocena zagrożenia emisją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów organicznych stosowanych na pokrycia ochronne i dekoracyjne grzejników centralnego ogrzewania, Energetyka 2/2017, 96-103

Chmiel E., Hercog J., Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin, Energetyka 2/2017, 104-107

 

 

 

Wróć