Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Agnieszka Żurawska

Agnieszka Żurawska

Dr inż. Agnieszka Żurawska

Stanowisko: Adiunkt
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 157
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: agnieszka.zurawska@ien.com.pl

 

 


Działalność badawczo-rozwojowa

 • wytwarzanie wysokotemperaturowych uszczelnień szklanych i kompozytowych szklano-ceramicznych do zastosowań w stosach ogniw paliwowych SOFC,
 • badania gazoszczelności szkieł i kompozytów szklano-ceramicznych w wysokich temperaturach
 • konstrukcja prototypowych stosów ogniw SOFC
 • wytwarzanie i nanoszenie funkcjonalnych powłok ceramicznych
 • formowanie ceramiki zaawansowanej
 • charakterystyka mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych
 • badania właściwości reologicznych ceramicznych mas lejnych

Działalność organizacyjna

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Projekty naukowe

 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBiR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt BALANCE (H2020) Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (2016-2019)
 • Projekt BIO-CCHP (Era-NET Bioenergy) Advanced biomass CCHP based on gasification, SOFC and cooling machines (2018-2021)
 • Projekty realizowane ze środków MNiSW (działalność statutowa)

- CPE/040/STAT/2019 Opracowanie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym (AS-SOFC) przeznaczonych do pracy w temperaturze poniżej 750°C. Dobór materiałów i opracowanie technologii funkcjonalnych warstw elektrodowych, elektrolitowych i barierowych ogniw AS-SOFC przeznaczonych do pracy w temperaturze poniżej 750°C (2019-)

- CPE/016/STAT/2018 Nowe rozwiązania konstrukcyjne stosu SOFC klasy 1 kW służące zwiększeniu niezawodności i obniżeniu kosztów produkcji. Opracowanie nowych metod wykonania uszczelnień stosu stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych z wykorzystaniem nisko kosztowej i bezodpadowej metody druku

- CPE/012/STAT/2017 Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Optymalizacja konstrukcji stosu ogniw SOFC w celu podniesienia sprawności i wytrzymałości mechanicznej (2018-2019)

 • Projekt Strategiczny NCBiR Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolnych i innych (2010-2015)

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • Wytwarzanie ceramiki uteksturowanej z zastosowaniem silnego pola magnetycznego
 • Odlewanie żelowe ceramiki konstrukcyjnej o złożonej geometrii
 • Synteza akryloilowych pochodnych związków oligohydroksylowych – nowych niskotoksycznych monomerów w odlewaniu żelowym
 • Ciecze zagęszczane ścinaniem
 • Wytwarzanie lekkich kruszyw ceramicznych z popiołów elektrownianych

Publikacje (wybrane)

Kupecki J., Motylinski K., Zurawska A., Kosiorek M., Ajdys L., Numerical analysis of an SOFC stack under loss of oxidant related fault conditions using a dynamic non-adiabatic model, International Journal of Hydrogen Energy, in press (IF 4.229)

Naumovich Y., Błesznowski M., Żurawska A., Contemporary approaches to planar SOFC stack design and performance characterization, rozdział w monografii "Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells" pod red. Kupecki J, wyd. Springer 2018, ISBN 978-3-319-75601-1

Kluczowski R., Swieca A., Kawalec M., Kupecki J., Krauz M., Naumovich Y., Blesznowski M., Zurawska A., Skrzypkiewicz M., Motylinski K., Profiled Anode Supported Solid Oxide Fuel Cells for Low Cost Stacks for Stationary Applications, ECS Meeting Abstracts 2018;01:1307

M. Błesznowski, Y. Naumovich, A. Szudarska, S. Obrębowski, Rozdział 3 pt. Konstrukcja stosów ogniw  paliwowych SOFC, w monografii pt. Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC), pod redakcją naukową Tomasza Golca (Warszawa 2015) ISBN 978-83-7789-394-4 str. 35-56

A. Szudarska, Y. Sakka, T.S. Suzuki, T. Mizerski, M. Szafran, Magnetic field alignment in highly concentrated suspensions for gelcasting process, Ceramics International, 42, 2016, 294-301

A. Szudarska, T. Mizerski, Y. Sakka, T.S. Suzuki, M. Szafran, Fabrication of textured alumina by magnetic alignment via gelcasting based on low-toxic system, Journal of the European Ceramic Society, 2014, 34, 3841

A. Szudarska, D. Guryniuk, T. Mizerski, M. Szafran, Gelcasting of alumina powder with application of new monomer synthesised from xylitol, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, 58, 1299

M. Szafran, P. Wiecinska, A. Szudarska, T. Mizerski, New multifunctional compounds in gelcasting process – introduction to their synthesis and application, Journal of the Australian Ceramic Society, 2013, 49, 1-6

M. Mishra, Y. Sakka, A. Szudarska, M. Szafran, T.S. Suzuki, T. Uchikoshi: Textured Ti3SiC2 by gelcasting in a strong magnetic field, Journal of the Ceramic Society of Japan, 2012, 120, 1-4

A. Szudarska, T. Mizerski, M. Szafran: Galactose monoacrylate as a new monomer in gelcasting process, Archives of Metallurgy and Materials, 2011, 56, 1211

J. Sokołowski, K. Łuczaj, A. Szudarska: Technology of manufacture of light ceramic aggregates from power plant ashes in rotary furnace operating in parallel flow system, Technocal Journal Chemistry (Czasopismo Techniczne Chemia) z.2. – Ch / 2008, 165-17