Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Wyprzedaż sprzętu

Wyprzedaż sprzętu

Ogłoszenia o sprzedaży analizatora CHNS

Ogłoszenie o sprzedaży

Instytut Energetyki Instytut Badawczy informuje o możliwości zakupu analizatora Vario Macro Cube CHNS. Jest to urządzenie w formie zestawu niezbędnego do prowadzenia analiz tzn. analizator, waga, reduktory butlowe gazów tlen i hel oraz oprogramowanie systemowe wymagane do ustalania protokołów analizy i rejestrowania jej wyników. Posiada jeszcze do 11 listopada bieżącego roku gwarancję producenta na piec do spalań. Środek ten jest w pełni umorzony i nie będzie wykorzystywany w Instytucie Energetyki. Analizator można obejrzeć w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym pod adresem: w Łodzi, ul. Dostawcza 1 w dniach 03.06 – 10.06.2022r. po uprzednim umówieniu się z kierownikiem Zakładu Badań Urządzeń Energetycznych (CUE) tel. 504 745 571 lub 797 905 365 (ws. technicznych).

Minimalna wartość kwoty sprzedaży wynosi 53 000,00 zł (netto).

Oferty można składać w formie pisemnej do dnia 10.06.2022r. na adres: Zakład Badań Urządzeń Energetycznych CUE, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź; e-mail: cue@ien.com.pl  do godz. 12.00.

O wyborze oferty zostanie poinformowany jedynie Oferent, z którym zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży, przy czym Instytut Energetyki zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy z żadnym z Oferentów bez podania przyczyny.