Przepisy prawne i normatywne

PRZEPISY PRAWNE

 

PRZEPISY NORMATYWNE

 • Zgodność oceny z natępującymi dokumentami:

Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.”,

Norma PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji.”,

Punkty 6 i 7 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności -- Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Niezależność oceny

 • Ocena jednostki certyfikującej - strony trzeciej - niezależnej od producenta i odbiorcy

 • Komplementarność oceny
  Ocena wyrobu jak i jego producenta/dostawcy

 • Międzynarodowa identyfikowalność
  Polskie Centrum Akredytacji jest członkiem międzynarodowych organizacji EA i IAF

 • Dokument użyteczny w postępowaniach przetargowych
  Porównanie wyrobów ocenionych według jednolitych standardów przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.