Kontakt

Zespół ds. Realizacji Projektów
26-610 Radom
ul. Wilcza 8

Kierownik Zespołu
mgr inż. Marlena Małek
Tel. 691 484 665
marlena.malek@ien.com.pl