Kontakt

Pracownia Systemów Menadżerskich
26-610 Radom
ul. Wilcza 8

Kierownik Pracowni
mgr inż. Wiesław Siara
Tel. 601 371 453
wieslaw.siara@ien.com.pl