Kontakt

Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska
26-610 Radom
ul. Wilcza 8

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Bartłomiej Sobczak
tel. kom. 601 455 160
bartlomiej.sobczak@ien.com.pl