Kontakt

Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
26-610 Radom
ul. Wilcza 8

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Marlena Małek
tel. kom. 691 484 665
marlena.malek@ien.com.pl