Informacja ogólna

Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

Zakres akredytowanych badań.

W skład Laboratorium wchodzą:

 

Laboratorium wykonuje badania:

  • grzejników centralnego ogrzewania, 
  • termostatycznych zaworów grzejnikowych,
  • armatury instalacji c. o. i wodociągowej,
  • kurków kulowych.
Wyniki badań służyć mogą znakowaniu CE grzejników oraz ocenie zgodności z normamiarmatury wodociągowej i centralnego ogrzewania.
 

Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury posiada certyfikat akredytacji Nr AB 143 Polskiego Centrum Akredytacji oraz w ramach posiadanej notyfikacji nr 1452 prowadzi ocenę właściwości użytkowych (AVCP) grzejników c. o. w Systemie 3, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji Europejskiej (UE) Nr 568/2014 z dn. 18.02.2014 r. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Zobacz wpis do rejestru PCA