Kontakt

Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36
tel. 22 3451-147

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn
Tel. 22 3451-147
jakub.kupecki@ien.com.pl