Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kupecki J., Badyda K.

SOFC-based micro-CHP system as an example of efficient power generation unit

Arch. of Thermodynamics 32 (3), 33-43 (2011)
2

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Selection of a fuel processing method for SOFC-based micro-CHP system

Rynek Energii 97 (6), 157-162 (2011)
3

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Ocena i dobór technologii przygotowania paliwa dla kogeneracyjnego układu opartego na ogniwie paliwowym SOFC w energetyce rozproszonej

Rynek Ciepła - Materiały i Studia (Kaprint, Poland, 2011), ISBN 978-83-927680-7-4