CPE - Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Blesznowski M., Boiski M., Kupecki J.,

Numerical analysis of gas distribution in 1,000 W-class solid oxide fuel cell stack with internal and external manifolding

ASME Journal of Energy Resources Technology, 2021 (on-line 2020), 143, 7, 072101
2

Brunaccini G., Sergi F., Aloisio D., Ferraro M. Blesznowski M., Kupecki J., Motylinski K., Antonucci V.

Modeling of a SOFC-HT battery hybrid system for optimal design of off-grid base transceiver station

International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 1-17 https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.09.062
3

Brunaccini G., Sergi F., Aloisio D., Ferraro M., Blesznowski M., Kupecki J., Motylinski K., Antonucci V.

Electrical and thermal integration modeling of a hybrid supply system

European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting 2016, Warsaw, Poland, 19-22 IX 2016
4

Chmielewski A.,  Kupecki J., Szabłowski Ł., Fijałkowski K. J., Zawieska J., Bogodziński K.,

Chemiczne magazyny energii – wodór (H2)

Raport WWF Poland, Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii, 2020, Rozdz. 6, 81-106, ISBN 978-83-60757-55-0
5

Chmielewski A., Kupecki J., Szablowski L., Fijalkowski K.J., Zawieska J., Bogdzinski K., Kulik O., Adamczewski T.,

Currently available and future methods of energy storage

Raport WWF Poland, Dostępne i przyszłe formy Magazynowania Energii, 2020, Rozdz. 7, 110-114, ISBN 978-83-60757-55-0
6

Gromada M., Trawczyński J., Wierzbicki M., Zawadzki M.

Effect of forming techniques on efficiency of tubular oxygen separating membranes

Ceramics International 43, 1, Part A, 2017, 256–261, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.09.147, (IF 2.986)
7

Jewulski J., Kupecki J., Błesznowski M.

Postępy w rozwoju układów mikro-CHP z ogniwami paliwowymi

Instal, 2014, 1, 11-15
8

Kupecki J.

High temperature membranes in power generation - solid oxide fuel cells (SOFC) and oxygen transport membranes (OTM)

Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych, 2015, 1, 119-129, ISBN 978-83-231-3464-0
9

Kupecki J.

Modeling platform for a micro-CHP system with SOFC operating under load changes

Applied Mechanics and Materials, 2014, 607, 205-208
10

Kupecki J.

Modelling of physical, chemical and material properties of solid oxide fuel cells

Journal of Chemistry, Vol. 2015, Article ID 414950, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/414950
11

Kupecki J.

Off-design analysis of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells

Materiały konferencyjne World Hydrogen Energy Conference 2014 (WHEC2014), 2015, 1, 550-557, ISBN: 978-1-63439-655-4
12

Kupecki J.

Off-design analysis of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells fed by DME

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 35, 12009–12022, doi:10.1016/j.ijhydene.2015.06.031
13

Kupecki J.

Sensitivity analysis of main parameters of pressurized SOFC hybrid system

Journal of Power Technologies, 99, 2, 2019, 115–122
14

Kupecki J.

Status of the development and implementation of high temperature fuel cells in Poland [in] Hydrogen - Changing energetics and transportation landscape

Proceedings of 7th International Conference on Hydrogen Technologies (Bouzek K., ed.), ISBN: 978-80-7080-954-9, p. 34.
15

Kupecki J., Badyda K.

SOFC-based micro-CHP system as an example of efficient power generation unit

Arch. of Thermodynamics 32 (3), 33-43 (2011)
16

Kupecki J., Jewulski J.

Parametric evaluation of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells integrated with oxygen transport membranes

Materiały konferencyjne World Hydrogen Energy Conference 2014 (WHEC2014), 2015, 3, 1841-1847, ISBN: 978-1-63439-655-4
17

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Selection of a fuel processing method for SOFC-based micro-CHP system

Rynek Energii 97 (6), 157-162 (2011)
18

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Comparative study of biogas and DME fed micro-CHP system with solid oxide fuel cell

Appl. Mech. Mater. 267, 53-56 (2013)
19

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Ocena i dobór technologii przygotowania paliwa dla kogeneracyjnego układu opartego na ogniwie paliwowym SOFC w energetyce rozproszonej

Rynek Ciepła - Materiały i Studia (Kaprint, Poland, 2011), ISBN 978-83-927680-7-4
20

Kupecki J., Jewulski J., Milewski J.

Multi-level mathematical modeling of solid oxide fuel cells

Clean Energy for Better Environment (InTech, Croatia, 2012, 53-85), ISBN: 978-953-51-0822-1