CPE - Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Brunaccini G., Sergi F., Aloisio D., Ferraro M., Blesznowski M., Kupecki J., Motylinski K., Antonucci V.

Electrical and thermal integration modeling of a hybrid supply system

European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting 2016, Warsaw, Poland, 19-22 IX 2016
2

Brunaccini G., Sergia F., Aloisioa D., Ferraro M. Blesznowski M., Kupecki J., Motylinski K., Antonucci V.

Modeling of a SOFC-HT battery hybrid system for optimal design of off-grid base transceiver station

International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 1-17 https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.09.062
3

Gromada M., Trawczyński J., Wierzbicki M., Zawadzki M.

Effect of forming techniques on efficiency of tubular oxygen separating membranes

Ceramics International 43, 1, Part A, 2017, 256–261, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.09.147, (IF 2.986)
4

Jewulski J., Kupecki J., Błesznowski M.

Postępy w rozwoju układów mikro-CHP z ogniwami paliwowymi

Instal, 2014, 1, 11-15
5

Kupecki J.

High temperature membranes in power generation - solid oxide fuel cells (SOFC) and oxygen transport membranes (OTM)

Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych, 2015, 1, 119-129, ISBN 978-83-231-3464-0
6

Kupecki J.

Modeling platform for a micro-CHP system with SOFC operating under load changes

Applied Mechanics and Materials, 2014, 607, 205-208
7

Kupecki J.

Modelling of physical, chemical and material properties of solid oxide fuel cells

Journal of Chemistry, Vol. 2015, Article ID 414950, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/414950
8

Kupecki J.

Off-design analysis of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells

Materiały konferencyjne World Hydrogen Energy Conference 2014 (WHEC2014), 2015, 1, 550-557, ISBN: 978-1-63439-655-4
9

Kupecki J.

Off-design analysis of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells fed by DME

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 35, 12009–12022, doi:10.1016/j.ijhydene.2015.06.031
10

Kupecki J.

Sensitivity analysis of main parameters of pressurized SOFC hybrid system

Journal of Power Technologies, 99, 2, 2019, 115–122
11

Kupecki J.

Status of the development and implementation of high temperature fuel cells in Poland [in] Hydrogen - Changing energetics and transportation landscape

Proceedings of 7th International Conference on Hydrogen Technologies (Bouzek K., ed.), ISBN: 978-80-7080-954-9, p. 34.
12

Kupecki J., Badyda K.

SOFC-based micro-CHP system as an example of efficient power generation unit

Arch. of Thermodynamics 32 (3), 33-43 (2011)
13

Kupecki J., Jewulski J.

Parametric evaluation of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells integrated with oxygen transport membranes

Materiały konferencyjne World Hydrogen Energy Conference 2014 (WHEC2014), 2015, 3, 1841-1847, ISBN: 978-1-63439-655-4
14

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Comparative study of biogas and DME fed micro-CHP system with solid oxide fuel cell

Appl. Mech. Mater. 267, 53-56 (2013)
15

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Ocena i dobór technologii przygotowania paliwa dla kogeneracyjnego układu opartego na ogniwie paliwowym SOFC w energetyce rozproszonej

Rynek Ciepła - Materiały i Studia (Kaprint, Poland, 2011), ISBN 978-83-927680-7-4
16

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Selection of a fuel processing method for SOFC-based micro-CHP system

Rynek Energii 97 (6), 157-162 (2011)
17

Kupecki J., Jewulski J., Milewski J.

Multi-level mathematical modeling of solid oxide fuel cells

Clean Energy for Better Environment (InTech, Croatia, 2012, 53-85), ISBN: 978-953-51-0822-1
18

Kupecki J., Jewulski J., Motyliński K.

Parametric evaluation of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells integrated with oxygen transport membranes

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 35, 11633–11640
19

Kupecki J., Kluczowski R., Papurello D., Lanzini A., Kawalec M., Krauz M., Santarelli M.

Characterization of a circular 80 mm anode supported solid oxide fuel cell (AS-SOFC) with anode support produced using high-pressure injection molding (HPIM)

International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 35, 1-7, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.02.143
20

Kupecki J., Koziński G.

Zastosowanie wysokotemperaturowej elektrolizy opartej na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) w układach P2X

Nowa Energia 2018, 5-6, 28-33