Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mackiewicz M.M., Mikulski J.L.

Wytrzymałość izolacji urządzeń sieci 110-400 kV w warunkach rzeczywistych narażeni piorunowych

Energetyka XII/2007, s. 67-70, poz. bibl. 13
2

Mikulski J.L., Mackiewicz M.M.

Dobór izolacji linii napowietrznych 400 kV przy przepięciach łączeniowych

Energetyka XII/2007, s. 77-80, poz. bibl. 9