Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mackiewicz M.M.

Wpływ czasu narostu czoła udaru na wytrzymałość elektryczną rzeczywistych układów linii i stacji wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ IW-2008, s. 272-275, poz. bibl. 15
2

Mikulski J.L.

Badania wysokonapięciowe samolotu kompozytowego I-23 Manager

Przegląd Elektrotechniczny IW-2008, s. 16-19, poz. bibl. 7.
3

Mikulski J.L.

Ochrona odgromowa statków powietrznych

V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Urządzenia Piorunochronne w projektowaniu i budowie, s. 139-147, poz. bibl. 6