Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mackiewicz M.M.

Modelowanie linii i stacji 110-400 kV w programie EMTP w sytuacji różnych zagrożeń przepięciowych

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2009 30.09 … 2.10.2009 Szklarska Poręba, poz. bibl. 9
2

Mikulski J.L.

Badania napięciowe układów izolacyjnych nowoprojektowanych linii napowietrznych 110 … 400 kV.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2009 30.09 … 2.10.2009 Szklarska Poręba, poz. bibl. 12