Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mackiewicz M.M.

Narażenia przepięciowe stacji WN przy wyładowaniach piorunowych i przeskoku odwrotnym

Przegląd Elektrotechniczny, 11b 2010, poz. bibl. 10
2

Mikulski J.L., Mackiewicz M.M.

Ochrona odgromowa i koordynacja izolacji w stacjach 110-400 kV wg aktualnych badań i analiz Instytutu Energetyki

Sympozjum Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć, PSE-Operator, Warszawa, 29.06.2010, poz. bibl. 18
3

Mikulski J.L.

Propozycje zaleceń w zakresie uzupełniania wytycznych koordynacji izolacji i ochrony odgromowej urządzeń rozległych stacji 110-400 kV przy narażeniach piorunowych.

Przegląd Elektrotechniczny, 11b 2010, poz. bibl. 17