Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mackiewicz M.M.

Nowy projekt modelu izolatora w programie EMTP – RV w badaniach udarowych

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NAPOWIETRZNA IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2011 26.09 … 28.09.2011 Szklarska Poręba
2

Mikulski J.L.

Problematyka wdrażania prac pod napięciem w krajowych sieciach wysokich napięć

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NAPOWIETRZNA IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2011 26.09 … 28.09.2011 Szklarska Poręba