Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Sul P.

Analiza numeryczna rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów chronionych w fazie
poprzedzającej wyładowanie piorunowe

Rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
2

Sul P.

Field computational method as a tool for modification of lightning protective zones

Przegląd Elektrotechniczny, 06/2013