Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Komorowska I., Papliński P.

Oddziaływanie akustyczne stacji elektroenergetycznych na środowisko

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: NIWE 2007 Szklarska Poręba-Piechowice, 12-15 czerwca 2007 r.
2

Różycki St., Kubacki R., Papliński P.

Measurements of electromagnetic fields levels around 100 mobile phone base stations. Methodology and results

EHE’07 – 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment Sep-tember 10-12.2007, Wrocław, Poland