Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 73-76
2

Papliński P., Śmietanka H.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Elektro Info nr 4/2012, s. 2-3