Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kuran Z., Sulik R., Tomczak E.

Zabezpieczenia różnicowe silników zasilanych z przemienników częstotliwości

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2009, 46-49
2

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie EAZ

Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2009