Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kuran Z., Skrodzki S., Kubiak G.

Badania jakościowe rejestratorów zakłóceń

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2010, 39-43
2

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Energetyka 2010/nr5
3

Przedmojska K.

Rozumieć, pamiętać i analizować wnioski z awarii

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2010, 41-44