Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Dytry H., Skrodzki S., Wróblewska S.

Analiza pracy zabezpieczeń na przykładzie węzła sieci 15 kV ze źródłami generacji rozproszonej

Seminarium 2011, Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
2

Kuran Z., Pospisil J.

Zabezpieczenia sieci z odnawialnymi źródłami energii w polskiej i czeskiej energetyce

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2011, 29-35
3

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E.

Wpływ odnawialnych źródeł energii na  automatykę zabezpieczeniową w polskiej i czeskiej energetyce

Wiadomości Elektrotechniczne 07/2011, 23-29
4

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E. 

Zabezpieczenia różnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki

Wiadomości Elektrotechniczne 03/2011, 22-26
5

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E.

Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kV/SN

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2011, 21-24
6

Kuran Z., Skrodzki S., Wróblewska S., Dytry H.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)

Rozdział 8. monografii Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 3, WNT, 2011,
7

Woliński K., Skrodzki S., Dąbrowski G.

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN 

Automatyka Elektroenergetyczna 1/2011, 23+28