Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Cholewa S., Wróblewska S.

Celowość stosowania i sposób działania zabezpieczeń podnapięciowych i podczę-stotliwościowych jednostek wytwórczych

Seminarium 2007, „Działanie automa-tyki elektroenergetycznej w warun-kach awaryjnych systemu” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Bielsko-Biała, 28-30 marca 2007
2

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S.

Standardowe rozwiązania zabezpieczeń w polach blokowych rozdzielni systemu elektroenergetycznego

Seminarium 2007, „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Nałęczów, 3-5 października 2007
3

Dytry H., Wróblewska S.

Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania awaryjnego elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku

Seminarium 2007, „Automatyka Elek-troenergetyczna w Elektrowniach”, Komitet Automatyki Elektroenerge-tycznej SEP, Turów, Złotniki Lubańskie 21-23 listopada 2007,
4

Dytry H., Wróblewska S.

Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania awaryjnego elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku

Automatyka Elektroenergetyczna 2007, nr 4