Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Dytry H., Niedźwiedzik M., Wróblewska S.

Protokół komunikacyjny wg standardu IEC 61850 w stacjach KSE

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elek-troenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008
2

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008
3

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 4/2008
4

Wróblewska S.

Dobór przekładników do pomiarów i zabezpieczeń

Elektro Info, Nr 68, październik 2008