Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie EAZ

Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2009
2

Lizer M., Smolarczyk A.

Badanie admitancyjnych funkcji zabezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych testerów mikroprocesorowych

Automatyka Elektroenergetyczna nr 4/2009
3

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, marzec 2009
4

Wróblewska S., Kulikowski J.

Wybór wyłącznika do synchronizacji generatora blokowego z siecią

XII Ogólnopolska Konferencja 2009 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”. Poznań, 14-16.10.2009