Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Białas T., Dobroczek A., Dytry H., Lubośny Z., Machowski J., Tomica M., Romantowska K., Wróblewska S., Wójcik A.

Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia: Rozdział 5: Bloki wytwórcze, Rozdział 6: Pola bloków wytwórczych

PSE Operator S.A., Warszawa 2010
2

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S., Lubośny Z.

Hydrogenerator as a black-starter for a power plant. Protection requirements

Konferencja CIGRE 2010; Paryż, 2010 r.
3

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Energetyka 2010/nr5
4

Lizer M., Smolarczyk A.

Stanowisko dydaktyczne do badań zabezpieczeń od zwarć doziemnych dla sieci średniego napięcia

Wiadomości Elektrotechniczne nr 1/2010
5

Lizer M., Szweicer W.

Norma IEC 61850 – nowy standard komunikacyjny systemu sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych

Konferencja AUTOMATION 2010, Warszawa, 23-26. 03. 2010. Materiały wydane w na płycie CD i opublikowane w „Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR” nr 2/2010)
6

Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S.

Automatyka zabezpieczeniowa bloku w warunkach obniżenia napięcia systemu

Seminarium 2010 „Awarie w Systemach Elektroenergetycznych”, Konstancin-Jeziorna, 26-28 maja 2010
7

Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S.

Niekonwencjonalne rozwiązania przekładników pomiarowych w ujęciu normy IEC 61850

Automatyka Elektroenergetyczna nr 1/2010
8

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi obwodów dolnego napięcia bloku generator-transformator

Automatyka Elektroenergetyczna nr 2/2010
9

Wróblewska S.

Poradnik Montera Elektryka, Rozdz. 1: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja

WNT Warszawa, 2010 r.