Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Dytry H., Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S., Głaz M.

Elektroenergetyczne zabezpieczenia bloków w krajowych elektrowniach reagują-ce na zakłócenia w sieci przesyłowej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
2

Kuran Z., Skrodzki S., Wróblewska S., Dytry H.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)

Rozdział 8. monografii Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 3, WNT, 2011,
3

Szweicer W., Lizer M.

Jak wpływa przyłączenie rozproszonych źródeł energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 3/2011
4

Szweicer W., Lizer M.

Wpływ przyłączenia rozproszonego źródła energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Seminarium 2011 Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
5

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane zagadnienia dotyczące działania EAZ w sieciach z rozproszonymi źródłami energii

XI Konferencja Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej
6

Szweicer W., Lizer M.

Wykorzystanie aplikacji baz danych do analizy zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
7

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, kwiecień 2011
8

Wróblewska S., Dytry H.

Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, rozdz. 8: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2011
9

Wróblewska S.

International Guide on the Protection of Synchronous Generators

Working Group B5.04 2011, October 2011, Książka CIGRE nr 479
10

Wróblewska S.

Z obrad 43 Sesji Plenarnej Komitetu Studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 1/2011