Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Lizer M.

Impedancyjne i odległościowe zabezpieczenia bloku w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej

Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Kocierz, 17-19 października 2012 r., 1, 71-85
2

Lizer M.

Power unit impedance and distance protection functions during faults in the external power grid

Acta Energetica, 4/13, 22-33
3

Lizer M., Szweicer W.

Niekorzystny wpływ źródeł rozproszonych na pracę EAZ w sieci rozdzielczej

Urządzenia dla Energetyki nr 4/2012
4

Lubośny Z., Wróblewska S., Dytry H.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Wiadomości Elektrotechniczne, 2012, 12, 43-48
5

Wróblewska S.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Materiały konferencji "Automatyka w Elektrowniach Wodnych", Międzybrodzie Żywieckie, 23 - 25 maja 2012, 75-83