Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Karolak J., Przybysz J., Wróblewska S., Berger P.

Uszkodzenie dużego turbogeneratora podczas synchronizacji

XVIII Konferencja Energetyki "Innowacje dla energetyki", GNIEW, 11-13.09.2013
2

Lizer M.

Zabezpieczenia impedancyjne i odległościowe węzła wytwórczego w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej

Wiadomości Elektrotechniczne, 9/2013, 84-93
3

Lizer M., Wróblewska S.

Działanie wybranych zabezpieczeń bloku wytwórczego w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej

Konferencja "Współdziałanie automatyki elektroenergetycznej w układzie wyprowadzenia mocy bloku oraz sieci przesyłowych i rozdzielczych", 2013,
4

Lizer M., Wróblewska S.

Wpływ kołysań mocy na pracę zabezpieczeń odległościowych bloku na przykładzie zakłócenia w stacji przyelektrownianej

Konferencja "Aktualne Problemy Elektroenergetyki 2013 (APE'13)"
5

Szweicer W.

Aktualne tendencje w stosowaniu metod sztucznej inteligencji w zabezpieczeniach elektroenergetycznych

Seminarium KAE SEP „Technika cyfrowa w automatyce elektroenergetycznej”, 2013,
6

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane doświadczenia z analiz sieci przemysłowych pod kątem zabezpieczeń elektroenergetycznych

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 1, 26-29
7

Wróblewska S.

Problemy dotyczące zabezpieczeń linii hybrydowych

Ogólnopolska Konferencja 2013, KAE SEP
8

Wróblewska S.

Uszkodzenie dużego generatora podczas synchronizacji

XVIII Konferencja dla Energetyki, 2013