ZD - Zakład Doświadczalny w Białymstoku

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kiszło  S.

Aktualne akty normatywne podstawą nowoczesnych rozwiązań konstruktorskich rozłączników wysokonapięciowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 9, 22-23
2

Kiszło S.,

Łączniki napowietrzne SN z telesterowaniem, automatyką i pomiarami a wskaźniki niezawodności zasilania

Wiadomości Elektrotechniczne nr 05/2017, s. 59-66. DOI 10.15199/74.2017.5.13.
3

Kiszło S.

Rozłączniki wysokonapięciowe do 24 kV – analiza konstrukcji i parametrów technicznych w świetle aktów normatywnych, prowadzonych prób i badań, kondensacyjnej, biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 5, 46-48
4

Kiszło S.,

Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy aparatury rozdzielczej i sterowniczej nn i SN – wybrane aspekty

Wiadomości elektrotechniczne nr 09/2017, s. 32-35, DOI 10.15199/74.2017.9.5.
5

Kiszło S., Frącek A., Kobyliński K.

Punkty rozłącznikowe sterowane, koncepcje i realizacje IE-ZD z firmami współpracującymi

Elektro info, 2013, 9, 26-27
6

Kiszło S., Frącek A., Szymański M., Kobyliński K.

Wymagania dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej SN w zakresie danych technicznych, deklaracji i instrukcji

Urządzenie dla Energetyki, 2017, 105, 6, 38-46
7

Kiszło S., Kobyliński K., Frącek A.

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozłączników SN w Instytucie Energetyki-Zakładzie Doświadczalnym w Białymstoku

Urządzenia dla energetyki 2015, 3, 34-35
8

Kiszło S., Stasiewicz K.

Akumulatory i superkondensatory w układzie zasilania napędów łączników średniego napięcia

Urządzenia dla energetyki, 2014, 7, 24-26.
9

Kiszło S., Stasiewicz K.

By-passowe zasilanie napędów łączników średniego napięcia

Urządzenia dla energetyki 2015, 1, 34-38
10

Kiszło S., Stasiewicz K.

Zastosowanie toru obejściowego do zasilania napędów łączników SN

Elektro.info, 2015, 136, 30-33
11

Kiszło S., Szymański M.,

Próby rdzeni izolatorów kompozytowych wsporczych SN, zbrojonych włóknem szklanym w osnowie żywicy epoksydowej

Przegląd Elektrotechniczny R. 93 nr 2/2017, s. 242-245 DOI 10.15199/48.2017.02.53.
12

Kiszło S., Szymański M., Frącek A.

Modernizacja stanowisk rozłączników napowietrznych średniego napięcia sterowanych zdalnie

Urządzenia dla energetyki, 2021, 5, 28-32
13

Kiszło S., Szymański M., Frącek A.

Retrofit rozłączników napowietrznych średniego napięcia sterowanych zdalnie

Wiadomości Elektrotechniczne, 2021, 89, 9, 10-14.