OTC - Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bogusławski G., Galińska B., Kopania J.

Techniczno-organizacyjne aspekty inzynierii produkcji: prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, oai:cybra.lodz.pl:15078, ISBN 978-83-7283-871-1
2

Bogusławski G., Kopania J. M., Gaj P., Wójciak K.

Determination of Sound Power Level by Using a Microphone Array and Conventional Methods

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 307-314, ISSN 0860-6897
3

Bogusławski G., Kopania J., Karczewski J.

Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych - tłumiki wydmuchu pary

Rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017 - Advances In Acoustics”, pod red. dr hab. inż. Dariusza Bismora, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Gliwice 2017, ISBN 978-83-921663-7-5, str. 623-634
4

Gaj P., Kopania J.

Influence of Geometry of Channel on the Flow Noise Parameters

Mechanics and Mechanical Engineering, 2019, 2, 22, 541-551, ISSN 1428-1511
5

Gaj P., Kopania J., Wójciak K., Bogusławski G.

Assessment of Sound Absorbing Properties of Composite Made of Recycling Materials

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 73-79, ISSN 0860-6897
6

Karczewski J., Pawlak M.

Elektrohydrauliczny regulator turbiny TK-120

Energetyka, 2013, 8, 609-614
7

Karczewski J., Pawlak M.

New structure of governor electrohydraulic power which meets the requirements of the implemented lfc-system

Acta Energetica, 2014, 1/18, 126-135
8

Karczewski J., Pawlak M., Pryczek W., Stanisławczyk P.,

Uzdatnianie biogazu dla elektrowni biogazowej zainstalowanej na wysypisku odpadów komunalnych

Cieplne Maszyny Przepływowe Turbomachinery, 2013, 143, 97-104.
9

Karczewski J., Pawlak M.

Weryfikacja poprawności działania elektrohydraulicznego regulatora mocy turbiny kondensacyjnej, biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 1, 34-37
10

Karczewski J., Szuman P.

Praca turbozespołu w regulacji systemu elektroenergetycznego

Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2017, 9, 108-118
11

Karczewski J., Szuman P.

Optymalizacja pracy bloku energetycznego na podstawie badań symulacyjnych różnych konfiguracji układów automatyki

Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, 270, 141-152
12

Karczewski J., Szuman P.,

Praca bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego - badania symulacyjne i obiektowe

Energetyka, 2017, 2, 89-95
13

Karczewski J., Szuman P.

Symulacja pracy różnych konfiguracji układów regulacji bloków energetycznych

Elektronika, 2015, 12, 28-33
14

Karczewski J., Szuman P.

Symulacja układów automatyki bloków energetycznych

Elektronika, 11/2018, 26-33, DOI: 10.15199/13.2018.11. 6, ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
15

Karczewski J.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a komercjalizacja wyników badań naukowych - podsumowanie

Rozdział w monografii "Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, str. 134-156, ISBN 978-83-7283-871-1
16

Karczewski, J.  Szuman, P.  Wąsik, P. 

Sterowanie serwomotorów zaworów regulacyjnych turbiny za pomocą elektrohydraulicznego regulatora mocy czynnej

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 11, 46-49
17

Szuman P., Wąsik P.

Modernizacja konstrukcji serwomotorów z wykorzystaniem komputerowego modelowania i symulacji pracy układów hydraulicznych oraz układów sterowania

Hydraulika i Pneumatyka, 2013, 4, 11-15
18

Wójciak K., Gaj P., Kopania J., Bogusławski G.

The Impact of the Damper Blade Position on the Generated Noise and Pressure Losses in Plenum Box with Swirl Diffusers

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 25-32, ISSN 0860-6897