Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Oddziały / OG - Oddział Gdańsk / Publikacje

OG - Oddział Gdańsk

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A.

Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych

Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, 2013, 2, 22-28
2

Babś A.

Awarie katastrofalne w Indiach w lipcu 2012

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 3, 30-32.
3

Babś A.

Kompatybilność elektromagnetyczna infrastruktury pomiarowej AMI z innymi urządzeniami w sieci niskiego napięcia

Smart Grids Polska, 2015, 2, 14, 78-83
4

Babś A.

Krajowe wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania

Paliwa i Energetyka, 2015, 3, 60-63
5

Babś A.

Standardy wymiany informacji w systemach inteligentnego pomiaru

Smart Grids Polska, 2013, 4, 52-59.
6

Babś A.

Transmisja danych w inteligentnych systemach pomiarowych (ISP)

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 3, 36-40
7

Babś A., Bartoszewicz-Burczy H., Świderski J., Bańko M., Borys R., Caliński P. 

Physical and cyber threats and attacks to international interconnections in the European power grid

Energetyka, 2010, 5, 295-301
8

Babś A., Gurzyński J., Samotyjak T., Tarasiuk M.

Usługi elastyczności sieci dystrybucyjnej

Energia Elektryczna, 2021, 11, 19-22
9

Babś A., Kajda Ł.

Nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieciach inteligentnych

Wiadomości Elektrotechniczne R. 85, 09/2017, 28-31, doi: 10.15199/74.2017.9.4
10

Babś A., Kajda, Ł.

Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii

Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, 03/2017, 34-39, doi: 10.15199/74.2017.3.6
11

Babś A., Samotyjak T.

Model przęsła 110 kV z przewodami HTLS dla obliczeń dopuszczalnej obciążalności prądowej w zmiennych warunkach pogodowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 86, 2, 20-23, DOI 10.15199/74.2018.2.4
12

Babś A., Samotyjak T.

Monitorowanie i prognozowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV

elektro.info 2011, 7-8
13

Babś A.,  Samotyjak T.

Wspomaganie bezpiecznej pracy linii napowietrznych najwyższych napięć w warunkach granicznej obciążalności linii

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 74-75, ISSN 0043-5112
14

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 45, 1-5
15

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Acta Energetica. Kwartalnik Naukowy Energetyków. 2015, 1, 93-97
16

Babś A., Samotyjak T., Kutarba A.

Monitorowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 9, 22-25
17

Bajor M., Jankowski R., Widelski G.

Area-wide management of a significant wind generation as a way to ensure a safe grid operation

Acta Energetica, 2014, 3, 17-22
18
Bajor M., Jankowski, R., Widelski, G.

Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33, 63-66
19

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

A method of identifying dynamic parameters of generating units based on dynamic response during disturbances

Acta Energetica, 2013, 4/17, 4-13
20

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

Metoda identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych na podstawie przebiegów pozakłóceniowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 71-74