Kontakt

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Główny Księgowy

mgr Marta Grom

Tel. (+48) 22 3451-243

marta.grom@ien.com.pl