Kontakt

Kierownik Działu  Informatyki

Lech Sałkiewicz

02-981 Warszawa, Augustówka 36

Tel. (22) 3451-420

DIT@ien.com.pl