Kontakt

Zespół ds. Certyfikacji i Inspekcji
01-330 Warszawa
ul. Mory 8
tel. 22 3451-349 oraz +48 797 905 349
 
tel. 22 3451-273 oraz +48 797 905 273
 
Kierownik Zespołu
 
mgr inż. Andrzej Kieliszek
tel. 22 3451-343 oraz +48 797 905 343
 
Z-ca Kierownika Zespołu
 
mgr inż. Dariusz Zienkiewicz
tel. 22 3451-382 oraz +48 797 905 382

Specjalista ds. Procesu Certyfikacji i Inspekcji

Iwona Borowska

certyfikacja@ien.com.pl
tel. 22 3451-349 oraz +48 797 905 349

inspekcja@ien.com.pl
tel. 22 3451-273 oraz +48 797 905 273

Kierownik ds. Systemu Zarządzania

inż. Ewa Urbanek - zastępstwo
tel. 22 3451-330 oraz +48 797 905 330

Personel techniczny
 
mgr inż. Anna Krajewska
tel. 22 3451-364 oraz +48 797 905 364
 
mgr inż. Jolanta Sadura
tel. 22 3451 271, +48 797 905 271

mgr inż. Marcin Pacurkowski
tel. +48 605 348 430

mgr inż. Maciej Owsiński
maciej.owsinski@ien.com.pl
tel. +48 22 3451 326, +48 797 905 326