Kontakt

Pracownia Ekonomiki Energetyki
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36
Tel. 22 3451-158

Kierownik Pracowni
Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy
hanna.burczy@ien.com.pl